Menu Zavřeno

Teplotní šokové komory SPINNER

Teplotní šoková komora CST130 / 2T „spinner“ byla kompletně přepracována na základě modelu DISCOVERY My, čímž bylo dosaženo zlepšení výkonu a výrazného snížení spotřeby.

Zkušební šoková komora CST130 / 2T „spinner“ se skládá ze dvou komor: horké komory v horní části a studené komory v dolní části.

„Košík“, ve kterém jsou umístěny výrobky, které mají být testovány, se elektricky posouvá z jednoho prostoru do druhého pomocí motorizovaného šnekového pohonu; tento mechanismus zajišťuje vysokou přenosovou rychlost a podstatně snižuje vibrace, zatímco je vzorek přemísťován z jedné komory do druhé. Během přenosu je vzorek vystaven tepelnému šoku podle nastavených teplot v horké a studené komoře.

Hlavní znaky šokové komory CST130 / 2T „spinner“

Ovládací panel s 10palcovým barevným dotykovým displejem: umožňuje mít ve stroji stejné rychlé a intuitivní grafické rozhraní, které je k dispozici na počítačích, tabletech a smartphonech.

Ekologická komora s nízkou spotřebou:

  • Nové chladivo, které zaručuje nízký potenciál globálního oteplování (GWP) v souladu s novým evropským nařízením č. 517/2014 o ekologických plynných chladivech.
  • ACS používá chladivo R449A, které má nižší vliv na životní prostředí než jiné chladicí plyny, používá se na vysokém stupni kaskádových chladicích systémů.

Optimalizovaný chladicí systém a inovativní technologie „Smart Cooling Kit“, která pomáhá snižovat spotřebu o 10% – 20% ve srovnání s ostatními stroji stejné velikosti.

Hlavní zkušební předpisy, podle kterých je možné testovat:

  • MIL-STD-883H, metoda 1010.8, zkušební podmínky A, B, C, D, F
  • MIL-STD-810G (se speciálním SW), metoda 503.5 postupy I-B, I-C, I-D
  • IEC 60068-2-14 test Na

Software MyKratos ™ integrovaný do stroje

  • Všechny funkce pro nastavení a ovládání stroje jsou přístupné z ovládacího panelu a/nebo z počítače / tabletu / smartphonu. Bez ohledu na použité zařízení jsou software a grafické rozhraní vždy stejné, protože sdílejí data uvnitř stroje, který funguje jako „cloud“, což umožňuje používat různá zařízení a vždy pracovat se stejnými daty;
  • Přístup ke všem informacím o probíhajícím cyklu, se zobrazením provedených / prováděných segmentů;
  • Zobrazení všech měřičů týkajících se stavu komory a jejích hlavních součástí.
  • Aplikace MyKratos ™ Free App pro vzdálenou správu komory je k dispozici na :app-storegoogle

Vzdálená pomoc: služba základní asistence MyAngel24 ™ je součástí základní konfigurace a může ji aktivovat a deaktivovat operátor přímo z panelu na přístroji.

mykratosmyangel

Kliknutím na obrázek níže přejdete na webové strany popisující MyKratos ™ a MyAngel24 ™ včetně videoprezentací a podpůrných materiálů.