Menu Zavřeno

Průtokový analyzátor kapalných vzorků Futura

Průtokové analyzátory kapalných vzorků FUTURA nabízejí ideální řešení velkého počtu aplikací v souladu s nejvíce užívanými mezinárodními normami. Skutečně plná automatizace analýz je optimalizována krok po kroku pro dosažení nejlepších výsledků. Každá analytická jednotka je úplně nezávislá, ale může být kombinována s dalšími pro vytvoření integrovaného multiparametrového analytického systému.

Modularita

 • 1 až 16 analytických kanálů v jednom systému
 • Vícerychlostní čerpadlo ( vysokorychlostní proplach, pomalý pohotovostní a normální pracovní mod )
 • Výběr mezi metodami Micro Flow a Macro Flow
 • Metody s dvojím rozsahem
 • Opční duální nasávací jehla u všech typů autosamplerů
 • Více technik odstraňování bublinek
 • Snadná výměna analytických manifoldů
 • Různé průtokové cely(5 až 50mm),
 • Různé typy detektorů

Automatizace

 • Možnost automatizace i nejsložitějších postupů (dialýza, destilace, UV rozklad…),
 • Automatická příprava roztoků standardů
 • Automatické ředění přesrozsahových vzorků
 • Extrémní přesnost díky digitálním kolorimetrům
 • Vysoký dynamický rozsah
 • Programovatelné automatické vypínání
 • Programovatelné automatické zapínání včetně metod s kadmiovou kolonou

 

Futura Duo

Unikátní vlastnosti v jednom přístroji

 • Vícerychlostní peristaltické čerpadlo
 • Kompaktní & integrovaný analyzátor,  XL čerpadlo,  manifoldy, ohřívač, detektory a vestavěný počítač
 • Mikro nebo makro průtok podle výběru vzhledem k aplikaci.
 • Možnost použití vícenásobných vzorkovacích sond
 • Mechanické, electronické nebo softwarové odstraňování bublinek
 • Mnohocestné průtokové cely  (5 až 5000 mm) pro široký analytický rozsah
 • Výběr opčních detektorů

Nejlepší CFA technologie dostupné na jedné platformě

Na základě zkušeností z  typu Futura je nová Futura Duo navržena tak, aby poskytla nejlepší technologii CFA kombinující vysokou účinnost a spolehlivost. Nová Futura Duo tak nabízi všechny vlastnosti, které lze očekávat od kompaktního, moderního systému pro požadované analýzy.

Spojení nového XL čerpadla, manifoldů a detektorů dovolí měřit 2 až 3 parametry najednou. Automatické oplachy a ukončení měření umožňují plně řízená noční měření a programovatelné ranní starty před zahájením měření.

Nastavitelná rychlost peristaltického čerpadla urychluje časy čištění, obzvláště při složitých chemiích analýz.

Nová HP3 XL: Srdce systému

Každý analyzátor Futura Duo je navržen a konfigurován pro nejlepší možnou účinnost dané aplikace. Každý systém se skládá z mnohakanálového peristaltického čerpadla, detektorů, ohřívačů a manifoldů.  Nové přesné peristaltické čerpadlo (HP3 XL ) produkuje vysoce stabilní průtok v až 40 linkách, což zajišťuje optimální podmínky pro jakoukoliv metodu.

Motor čerpadla může pracovat při různých rychlostech. Futura duo je jediný CFA analyzátor, na kterém je možné kombinovat mikro a makro průtokové metody na tom samém přístroji.

Modul čerpadle je možné také naprogramovat pro automatické uvolnění čerpacích hadiček pro odtlakování systému.