Menu Zavřeno

Přístroje

Analýza chloru v kapalných uhlovodících a vodných roztocích Clora 2XP vyhovuje standardním testovacím metodám ASTM D7536 a D4929-C a je ideální pro testování související s otravou katalyzátoru v reformátorech nebo
Stolní analyzátory Clora R pracují v souladu s normami ASTM D7536 a D4929 a poskytují limit detekce 0,13 ppm a dynamický rozsah až 4 % hmotn. Clora R je poháněna
Analýza celkového fosforu v uhlovodíkových a vodných matricích. Od surové ropy po biopaliva, v aditivech nebo ve vodě, poskytuje Phoebe bezprecedentní přesnost pro kvantifikaci fosforu. Phoebe zajišťuje limit detekce od
Petra 4294 umožňuje vysoce přesnou analýzu síry podle ASTM D 4294 v širokém rozsahu měření. Petra 4294 nabízí pokročilou přesnost s HDXRF technologií, pokrokovou spolehlivost, pokročilý software a správu dat.
Petra MAX umožňuje kromě analýzy síry D4294 také 12 prvků od P do Zn, pro rychlé sledování kritických prvků jako jsou Ca, Fe, K, Ni a V na úrovni pod-ppm.
DVĚ kritická měření, JEDNO stisknutí tlačítka, NULOVÉ potíže.
Analyzujte síru s přesností a flexibilitou Sindie R2 se snadněji používá než kdy předtím, poskytuje nejlepší hodnotu a kombinaci detekčních limitů, rychlosti měření, snadného použití a spolehlivosti a je ideálním
Analyzátory síry v ropných a bio palivech. Přesná detekce síry již od ultra nízkých koncentrací. Snadno ovladatelné měření v souladu s metodikou vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie ISO 20884.
Analyzátory síry v ropných a bio palivech. Přesná detekce síry již od ultra nízkých koncentrací. Snadno ovladatelné měření v souladu s metodikou vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie ISO 20884 a ASTM