Menu Zavřeno

Elementární analyzátor CHNS vario MACRO cube

Výrobce: Elementar
Logo výrobce: logo-elementor
Stanovení:

  Kvantitativní rozklad vzorku při až 1200 °C – s desetiletou zárukou pece (v místě spalování lze dosáhnout 1800 °C při zabalení vzorku do cínové folie ). To je nezbytná podmínka pro 100% výtěžnost u těžko spalitelných vzorků. Nástřik kyslíku tryskou přímo ke vzorku vede k nejvyšší možné koncentraci kyslíku v místě spalování a nízké spotřebě plynu.

  Největší rozsah navážek optimalizované pro makro (až 1,5 g půdy) navážek vzorku, v závislosti na požadavku maximálně 200 mg organické substance.

  Největší dynamický rozsah koncentrace prvků a jejich poměrů až 150 mg C abs. nebo 100 mg N abs., od ppm do 100%

  Ocelové spalovací trubice pro dlouhou životnost v modech CN a CHN jsou používány robustní ocelové trubice ve spalovací a druhotně spalovací (post-combustion) peci.

  Purge&trap technologie

  Separace plynných složek je prováděna až na třech specifických kolonách pro perfektní oddělení píků bez jejich překrývání, automatická optimalizace doby analýzy

  Vícebodová kalibrace stabilní po dobu několika měsíců a nezávislá na matrici.

  Řízení přístroje se standardním PC pro perfektní výsledky také pro neznámé nebo velmi rozdílné matrice vzorků s integrovaným automatický dávkovačem na až 80 vzorků s dostupnou verzí pro splnění 21 CFR part 11. Možnost vzdáleného servisu díky úplné digitalizaci přístrojové elektroniky.

  Jeden základní přístroj pro všechny aplikace

  Žádné drahé speciální katalyzátory, snadné odstraňování popela ze spalovací trubice a dlouhá životnost všech komponent jsou základem nízkých provozních nákladů.

  Čistota, bezpečnost, rychlost

  Analýza trvá pouze několik minut, nejsou používány žádné agrsivní nebo jedovaté chemikálie, nosný plyn je helium.

  Prosté požadavky na instalaci

  48 x 55 cm prostor na stole, 1 zdroj elektřiny (230, 110, 100 V) a dva plyny postačují pro bezúdržbový dlouhodobý provoz.