Menu Zavřeno

Elementární analyzátor CHNS-O-Cl vario EL cube

Výrobce: Elementar
Logo výrobce: logo-elementor
Stanovení:

  Vario EL cube je nejvšestrannějším CHNS + O + Cl analyzátorem a nahrazuje svého předchůdce vario EL III, který zaujímal vedoucí místo na trhu elementárních analyzátorů. K uspokojení potřeb každého uživatele je přistroj postaven v charakteristickém designu „cube““ a slučuje v sobě mnohokrát osvědčené výrobní technologie s propracovaným konceptem.

  Aby Elementar dokázal plnit stále náročnější požadavky výzkumných pracovníků 21. století, spolupracoval při vývoji vario EL cube se stávajícími uživateli elementárních analyzátorů a zároveň využil více než sto let svých zkušeností s výrobou a vývojem v oblasti elementární analýzy.

  Co nejlepší oddělení chromatografických píků od základní linie pro všechny druhy vzorků je zajištěno využitím osvědčené a Elementarem patentované technologie Purge and Trap. Proto může být použit pro široké spektrum vzorků od čistých farmaceutických látek až po analýzu půd nebo od výzkumu sedimentů po rozbory potravin.

  Špičkové řešení pro všechny aplikace

  vario EL cube může běžet v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce a laboratořím nabízí špičkové řešení pro všechny aplikace. Přístroj umožňuje:

  • mikroanalýzu vzorků o hmotnostech v rozsahu nižších mikrogramů;
  • semi-makro stanovení obsahu CHNS v půdách s navážkou až 1 g;
  • nejvyšší stupeň automatizace díky plné digitalizaci přístroje;
  • nejpřesnější stanovení mezi všemi přístroji na trhu.

  Díky použité technologii a zkušenostem firmy Elementar je na spalovací pec a teplotně vodivostní detektor poskytována desetiletá záruka.

  Provozní režimy

  Základní jednotka umožňuje běh v režimech CHNS, CHN, CNS a CN, a lze ji rozšířit o detekci O, CI a TIC. Uživatelé, kteří si původně zakoupili jakoukoliv základní konfiguraci, si mohou později kdykoli vybrat rozšíření analyzátoru dle svých potřeb.

  Technické specifikace

  Vysokoteplotní spalovací jednotka:

  Kvantitativní digesce vzorku při 1 200 ° C nebo 1 800 ° C (pokud je vzorek zabalen do cínové folie) v místě spalování. Pro zajištění 100% stanovení jednotlivých prvků, i v případě špatně spalitelných látek, je kyslík přiveden co nejblíže vzorku. Tím je zaručena vysoká koncentrace kyslíku v bodě spalování a také snížena spotřeba plynu i ostatního materiálu.Na spalovací pec je poskytována desetiletá záruka.

  Největší rozsah navážek:

  V závislosti na požadavcích vario EL cube umožňuje stanovení odpovídající mikroanalýze (<1 mg farmak) až po makroanalýzu půd (800 mg vzorku) s maximálním obsahem organické hmoty až do 20 mg.

  Největší dynamický rozsah koncentrací prvků a jejich poměrů:

  Až do 40 mg C absolutně nebo 15 mg N absolutně, od jedné ppm do 100%.

  Chromatografická separace technologií Purge and Trap (odkaz):

  Separace plynných složek až na třech specifických kolonách zaručuje dokonalé oddělení píků bez jejich překryvu a umožňuje automatickou optimalizaci času analýzy.

  Vícebodová kalibrace:

  Dlouhodobě stabilní vícebodová kalibrace bez závislosti na zkoumané matrici.

  Ovládání přístroje pomocí PC:

  Celý přístroj je řízen pomocí počítače a lze jej obsluhovat vzdáleně přes internet. Řídící program je možno vybavit funkcionalitou vyhovující CFR 21 část 11 pro kontrolu integrity dat a výsledky analýz je možné převádět do LIMS.

  Jeden přístroj pro všechny aplikace:

  Vario EL cube pro svůj provoz nevyžaduje žádné speciální a drahé katalyzátory, umožňuje snadné odstraňování popela ze spalovací trubice a využívá součástky s dlouhou životností. Uvedené skutečnosti ve své kombinaci vedou k nízké celkové ceně elementárního analyzátoru.

  Čistý, bezpečný a rychlý:

  Jednotlivá analýza trvá pouze několik minut. Jako nosné plyny používá vario EL cube helium nebo argon. Pro provoz nevyžaduje žádné agresivní nebo toxické chemikálie.

  Snadná instalace:

  Díky podstavě 48 x 55 cm zabírá vario EL cube malý prostor na pracovní ploše. Využívá jediný zdroj napájení (230, 110 nebo 100 V) a je napojen na dva zásobníky plynu (O2 a He nebo Ar).

  Nabízená rozšíření

  Elektronické mikrováhy:

  Analyzátor tvoří plně funkční systém teprve spolu s přesnými mikrováhami. Všechny analyzátory Elementar je možné dodat s váhami od předních světových výrobců, které dokáží přímo komunikovat s řídícím programem.

  Kompatibilní s IRMS detektory Isoprime:

  vario EL cube je speciálně optimalizován pro použití s IRMS detektory a přístroji Isoprime; více informací najdete v dokumentaci k vario ISOTOPE cube.

  Podavače vzorků:

  Přístroj je možné vybavit alternativními podavači s jejichž pomocí lze automaticky analyzovat vzorky o objemu až 1 cm3.

  Sada pro stanovení kyslíku:

  Základní jednotku je možné vybavit sadou pro pyrolytické stanovení kyslíku s teplotou rozkladu vzorku až 1150 ° C. Díky tomu se vázaný kyslík přemění na CO, který je detekován pomocí vestavěného TCD nebo alternativního IR detektoru.

  Sada pro citlivější analýzu síry:

  Slouží ke stanovení stopových koncentrací síry a je možné ho použít bez jakéhokoliv omezení v kompletním CHNS režimu.

  Sada pro stanovení chloru:

  Slouží k rozšíření základního přístroje o možnost stanovení chloru. Vzorek je spálen při 1150 ° C a vzniklá HCl je detekována elektrochemickými senzory.

  soliTIC:

  Příslušenství pro stanovení obsahu celkového anorganického uhlíku (TIC).

  Ruční nástřik plynných nebo kapalných vzorků:

  Vstřikování kapalných nebo plynných vzorků do spalovací komory přes vstřikovací port pomocí mikrostříkačky.

  Ocelové spalovací trubice:

  Trubice s delší životností pro stanovení velmi agresivních vzorků při stanovení CHN nebo CN.

  Lis na kapsle:

  Pro dávkování a vzduchotěsné uzavření cínových kapslí na tekuté a citlivé vzorky.

  Vario Liquid Sampler (VLS):

  Pro bezobslužné vstřikování kapalných vzorků přímo do spalovací komory je dostupný automatizovaný podavač vzorků Vario Liquid Sampler (VLS).

  Tvarovač vzorků s lisem:

  Pro zhutnění zabalených vzorků a odstranění vzduchu ve vzorcích půdy.

  Ruční lis na vzorky:

  Pro ruční zhutnění zabaleného vzorku.