Menu Zavřeno

Diskretní analyzátory kapalných vzorků – Smartchem

Smartchem je první diskretní analyzátor používající systém pro zajištění kvality kyvet ( Quality Assurance System ) převzatý z klinických laboratoří. Ovládací software má integrovaný systém kontroly pro každou kyvetu prováděný před jejím použitím.

Kyvety jsou opakovatelně používány, automaticky vymývány ve speciální integrované mycí stanici a před dalším užitím validovány výše popsaným způsobem.

Výhody diskretní technologie:

 • Rychlost : 100 až 300 měření za hodinu (v závislosti na modelu).
 • Jednoduchost : Po výběru analytické metody se pouze nasadí vzorky, regencie a roztoky standardů pro jednotlivé parametry
 • Plná automatizace : Ředění, míchání, měření a vyplachování kyvet jsou prováděny automaticky.
 • Inovace : Analyzátory Smartchem jsou jediné diskretní analyzátory, které automatizují měření dusičnanů pomocí vestavěného modulu s redukční kadmiovou cívkou.
 • Používání skutečných blanků
 • Nízká spotřeba reagencií : Tyto přístroje používají mikrolitrová množství vzorků i reagencií při zachování vysoké přesnosti a citlivosti měření.

Hlavní aplikace

Diskretní technologie měření je velmi často používána v environmentální praxi, v potravinářském a zemědělském průmyslu, kde je potřeba kombinovat rychlost, velký počet vzorků a velký počet měřených parametrů.

 • Voda, odpady a mořská voda
 • Víno, alkoholické nápoje
 • Půdy a rostliny
 • Krmiva
 • Hnojiva
 • Tabák

Výrobní rozsah a základní popis

Řada Smartchem obsahuje 5 přístrojů pro všechny aplikace

 • Smartchem 100 : až 100 testů za hodinu
 • Smartchem 140 : až 140 testů za hodinu
 • Smartchem 170 : až 170 testů za hodinu
 • Smartchem 200 : až 200 testů za hodinu
 • Smartchem 300 : až 300 testů za hodinu

Smartchem: Plně automatizovaný diskretní analyzátor minimalizující vliv lidského faktoru na měření. Zvyšuje analytickou účinnost a produktivitu měření.

Smartchem kombinuje poslední technologii v diskretní analýze s inovativním unikátním designem zaručujícím přesné a reprodukovatelné výsledky.

Smartchem je také první diskretní analyzátor používající dedikovaný modul pro určení NOx kadmiovou redukcí s kadmiovou cívkou s plně automatickou regenerací.

Vysoce účinný robotický systém zvládá i takové úkoly, jako je hlídání hladin reagencií, opční chlazení reagencií, automatický ohřev chadných vzorků a reagencií a přesný průběh reakcí v kyvetách.

Tyto vlastnosti dohromady minimalizují možnost lidského selhání a zaručují vysokou výkonnost 100 up až 300 testů za hodinu v závislosti na modelu.