Back to top

Zkušební korozní komory DCTC

Ovládací panel

Nový přístup ke korozním zkouškám (zkušební komora pro suchou korozi - DCTC®) překonal tradiční přístup "komor se sprchováním solným roztokem". Tyto nové zkušební korozní komory DCTC značky ACS umožňuje velmi spolehlivé studium zkušebních vzorků vystavených koroznímu zatížení (jako je podpovrchová a nitková koroze).

Zkušební korozní komory DCTC značky ACS jsou vyráběny ve třech základních modelech. Jedná se o modely DCTC600 PN, DCTC1200 PN a DCTC 2300 P. Zkušební korozní komory DCTC umožňují provádět následující základní korozní zkoušky:

 • Korozní zkoušky solnou mlhou
 • Cyklické korozní zkoušky
 • Kondenzační zkoušky v prostředí kondenzace vody
 • Kondenzační zkoušky v prostředí s přísahou SO2

Modely zkušebních korozních komor s objemem 600 a 1200 l jsou kompletně vyrobeny z plastových antikorozních materiálů, které zajišťují odolnost a dokonalé utěsnění. Díky základní konfiguraci, která nezahrnuje nádrž na solný roztok, která je k dispozici jako volitelné příslušenství (200 l), mají tyto korozní komory minimální půdorys.

Korozní komora s objemem 2300 l je vyrobena z nerezové oceli AISI 304 a je vybavena nádrží na 120 litrů solného roztoku.

Všechny solné korozní komory jsou vybaveny řídicím systémem na bázi PLC. Výkonný software pro dálkové ovládání zkušebních korozních komor značky ACS, WinKratosTM, je k dispozici jako volitelný doplněk pro řízení jedné nebo více korozních komor (až 16 komor).

Související normy:

 • ČSN EN ISO 9227: Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou
 • ČSN EN ISO 6270-1: Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kontinuální kondenzace
 • ČSN EN ISO 6270-2: Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody
 • ČSN ISO 6988: Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti
 • ASTM B117: Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus
 • ASTM G85: Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing
 • ASTM B 287: Method of Acetic Acid-Salt Spray (Fog) Testing 
 • VOLKSWAGEN: PV 1210, PV 1200, PV 1209
 • Další normy včetně požadovaných volitelných položek jsou uvedeny v přehledu norem který je níže ke stažení