Back to top

Zetasizer WT

Zetasizer WT

On-line měření zeta potenciálu – pro řízení koagulace!

Zetasizer WT je zcela automatizovaný systém, který poskytuje on-line měření zeta potenciálu. Sledování účinnosti flokulace a efektivity neutralizace povrchových nábojů tak probíhá v reálném čase. Tento přístroj zaručuje on-line měření nábojů, na které se můžete opravdu spolehnout!.

Balení obsahuje standardní Zetasizer Nano Z umístěný v procesním boxu spolu s elektroinstalací, čerpadlem a vzorkovací soustavou, což umožňuje jednoduchý převod z přechodného off-line měření v laboratoři přímo do provozu bez nutnosti modifikace metodiky měření.