Back to top

Tinius Olsen Ltd.

Tinius Olsen výrobce

Společnost Tinius Olsen byla založena roku 1880 a patří tak mezi nejstarší výrobce univerzálních zkušebních  strojů (tzv. trhaček) na světě. V současné době je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců a dodavatelů zkušebních strojů pro hodnocení mechanických vlastností materiálů.

Zkušební stroje firmy Tinius Olsen jsou určeny pro použití v oblasti výzkumu a vývoje, kontroly kvality a v provozu. Jsou vhodné pro měření a kontrolu vlastností materiálů, jako jsou kovy, kompozity, polymery, pryže, textilie, lepidla a další, včetně již hotových výrobků. Dostupná je kompletní škála mechanických a fyzikálních zkoušek včetně tahu, tlaku, ohybu, smyku, propíchnutí, trhaní, odlupu, toku taveniny (MFI), rázu (Charpy a Izod), tření, stanovení tuhosti, teploty průhybu při zatížení (HDT), teploty měknutí podle Vicata, krutu, měření mikro a makro tvrdosti, zkoušení stavebních hmot a dalších.

Zkušební stroje společnosti Tinius Olsen umožňují provádět zkoušky v souladu s klíčovými mezinárodními a regionálními zkušebními standardy včetně ISO, EN, ASTM, DIN, BS, JIS a dalšími průmyslovými standardy.  

Řada přístrojů

Tinius Olsen vyrábí a dodává výtlačné plastometry série MP1200 pro stanovení indexu toku plastů a přístroje série HDTM pro stanovení teploty měknutí plastů podle VICATA (VST) a stanovení teploty průhybu plastů při zatížení (HDT).

Společnost Tinius Olsen dodává kontaktní i bezkontaktní průtahoměry, které mohou být použity jak s univerzálními zkušebními stroji Tinius Olsen, tak i stroji ostatních výrobců.  

Tvrdoměry Tinius Olsen

Kompletní nabídka tvrdoměrů firmy Tinius Olsen obsahuje tvrdoměry Brinell, tvrdoměry Rockwell, tvrdoměry Super-Rockwell, tvrdoměry Vickers, tvrdoměry Mikro-Vickers, tvrdoměry Knoop a univerzální tvrdoměry společnosti Tinius Olsen.

Upínací čelisti, tlačné desky, přípravky pro ohybovou zkoušku, T drážkové stoly, adaptéry a další příslušenství pro univerzální zkušební stroje. Teplotní komory a pece pro zkoušky za zvýšených nebo snížených teplot. Řídící jednotky pro univerzální zkušební stroje. 

SW Horizon

Řídící SW Horizon pro sběr dat a řízení zkušebních strojů společnosti Tinius Olsen. Software Horizon patří mezi nejpropracovanější programy pro obsluhu zkušebních strojů na trhu.

Stoly pod přístroje Tinius Olsen

Společnost Tinius Olsen nabízí stoly v průmyslové kvalitě pro umístění zkušebních zařízení. Nosnost těchto stolů je cca. 400 kg.

Horizontální elektromechanické torzní zkušební stroje Tinius Olsen se vyrábí s kapacitou od 1000 Nm do 30000 Nm.

Společnost Tinius Olsen doplnila a rozšířila svou produktovou nabídku pro zkoušky stavebních hmot o nový sortiment zařízení pro odběr vzorků, přípravu vzorků a testování vzorků, který je navržen speciálně pro beton; asfalt; cement, vápno, sádru a maltu; písek, kamenivo a plniva

Tinius Olsen automatický zkušební systém

Automatizované zkušební systémy pro zkoušky mechanických vlastností umožní zkoušet až 1000 vzorků denně. Velkou výhodou je úspora nákladů, zlepšení opakovatelnosti měření a zvýšení produktivity práce ve vaší zkušební laboratoři.

Unikátní zkušební zařízení pro zkoušky odolnosti materiálů proti skládání. Zkouška se běžně používá pro hodnocení odolnosti papíru, kůže, plastů a jemných vláken například podle norem ASTM D2176 and TAPPI T 511.

UTM 150ST

Společnost Tinius Olsen nabízí několik modelových řad elektromechanických a hydraulických univerzálních zkušebních strojů pro statické a kvazistatické zkoušky v tahu, tlaku a ohybu.

Společnost Tinius Olsen dodává rázová kladiva pro zkoušky plastů s kapacitou až 50J a pro zkoušky kovů s kapacitou až 800J. Rázová kladiva umožňují provádět zkoušky podle relevantních ASTM a ISO norem.