Back to top

MonTech

MonTech Werkstoffprüfmaschinen GmbH je přední světový výrobce testovacích přístrojů pro pryže.

Od roku 1998 vyvíjí, vyrábí, distribuje a servisuje vysoce kvalitní testovací stroje a jejich komponenty, stejně jako související softwarová řešení pro testování materiálů a komponent. Tajemství úspěchu jsou: velmi vysoké standardy kvality pro všechny jejich výrobky; neustálý vývoj těchto produktů; vysoce kvalifikovaní zaměstnanci a v neposlední řadě i blízkost k zákazníkům. Důvěra zákazníků v společnost MonTech se odráží v dlouhodobé loajalitě zákazníků a tím, že je mnoha OEM dodavateli jmenován "preferovaným dodavatelem". Společnost MonTech se sídlem v německém Buchenu provozuje celosvětovou prodejní a servisní síť s nepřetržitou dostupností. Společnost disponuje mimořádně širokou globální síťí poboček a dceřiných společností spolu se zástupci a partnery, kteří garantují jak optimální technickou službu na místě, tak i krátké dodací lhůty.

Společnost MonTech Werkstoffprüfmaschinen GmbH byla certifikována podle normy ISO 9001: 2008 a akreditována podle DIN EN ISO 17025: 2005. Rozsáhlý produktový sortiment zahrnuje řešení pro základní až špičkové aplikace v různých oblastech řízení jakosti, stejně jako výzkum a vývoj surovin, polymerů a pryže. Proto jsou kaučukové testovací přístroje MonTech k dispozici buď ve standardních verzích, nebo mohou být vyrobeny podle individuálních požadavků zákazníka. Nejmodernější zařízení s 98% vlastní výrobní sazbou a týmem zkušených inženýrů jsou základem naší schopnosti pro vlastní řešení.

Jedinečné modulární provedení přístrojů poskytuje výhody snadné údržby, zaměnitelnost přístrojových konfigurací a vysokou flexibilitu testování pro všechny druhy elastomerních materiálů. Díky široké škále výrobků společnosti MonTech a jejich aplikacím máme zákazníky v mnoha průmyslových odvětvích, avšak nejvýrazněji se jedná o automobilový průmysl, pneumatikářský průmysl, letecký průmysl, farmaceutický průmysl, chemikálie, potraviny, obaly, výzkumná centra, univerzity a instituce.

  • MDR a RPA reometry dle ISO 6502 a 13145, ASTM D5289, D6204, D6601, D6048, D7050 a D7605
  • Mooney viskozimetry dle ISO 289:2005, ASTM D1646
  • Měření tvrdosti Shore, IRHD, Asker a hustoty
  • Stanovení trvalé deformace v tlaku dle ISO 815, ASTM D395.
  • Disperze dle ISO 11345 a ASTM D7723
  • Zkoušky abraze dle DIN ISO 4649, DIN 53516.
  • Laboratorní vulkanizační lisy a formy
  • Zkoušky únavy dle ISO 132, 6943, ASTM D430-B, D813
  • Vysekávačky vzorků pro reometry, Mooney, tahové zkoušky atd. (široký výběr nožů).

Reometry MonTech na logismarketu

Řada přístrojů

Zkušební přístroj pro měření tvrdosti Shore a hustoty pryžové směsi.

Nejpokročilejší a plně automatické zkušební řešení pro vysokokapacitní mísírny.

Tester rozptylu sazí - Počítačová, pokročilá digitální mikroskopie odraženého světla přivedená na další úroveň.

Široký rozsah vysekávaček vzorků a připravu vzorků pro jakoukoliv potřebu.

Laboratorní řezačky balíků poskytují nejvhodnější řešení pro řezání a krájení balíků polymerů, bloků a pásů pryže.

Automatické Schob nárazové kyvadlo ke stanovení elasticity elastomerů a pěn.

Mooney viskozimetry jsou páteří pro testování viskózního toku surovin, jako jsou polymery a meziprodukty, jako jsou masterbatche pro udržení stabilních a konzistentních výrobních procesů.

MonTech Rapid Plastimeter měří plastičnost, průtok a viskozitu polymerů a nevulkanizovaných kaučuků. Přístroj je typicky používán ve spojení s pecí pro stárnutí MonTech AO 3000 pro zkoušení plastičnosti ke stanovení indexu retence plastičnosti (PRI) surových přírodních kaučuků.

Vulkametry MDR jsou standardní zkušební metoda pro charakterizaci vytvrzování pryže v řízení jakosti, stejně jako ve výzkumu a vývoji.

Sada upínek pro stanovení deformace v tlaku.

MonTech VP 3000 a LP 3000 jsou speciálně navrženy pro gumárenské aplikace a vyvinuli se v mezinárodní standard v laboratorních listech v gumárenském průmyslu.