Back to top

Hesse Instruments

Společnost Hesse Instruments byla založena v roce 1992 v Osterode am Harz v Německu poblíž Technické univerzity v Clausthalu. 
Zakladatel společnosti Dr. Axel Hesse původně založil malou poradenskou firmu s cílem poskytovat informace v různých oblastech zkoušení materiálů, zejména vysokoteplotní aplikaci keramických, žáruvzdorných a dalších nekovových materiálů.nejvýznamnější 

V roce 2000 společnost využila poptávky a začala s přestavbou žárového mikroskopu Leitz, navrženého v padesátých letech minulého století. Od roku 2001 byl moderní Hesse mikroskop uveden na trhy v celém světě. V současné době je Hesse Instruments jediným výrobcem následovníka mikroskopu Leitz. Základem přístroje je optická lavice se snímáním obrazu. Sofistikovaný software umožňuje automatickou analýzu obrazu. K dispozici jsou tři typy pecí pro různé teplotní rozsahy s možností použití inertní atmosféry při analýze.

Kromě nového systému žárového mikroskopu nabízí Hesse Instruments možnost modernizace starších mikroskopů systému Leitz. 

Žárový mikroskop s automatickou analýzou obrazu

Hesse žárový mikroskop je kompletní systém, navržený pro zjišťování vysokoteplotních vlastností široké škály materiálů. Metoda měření je založena na teplotně optické analýze. Automatické rozpoznání obrysů a vyhodnocování siluety testovaného objektu (vzorku) slouží k identifikaci charakteristické teploty podle norem DIN 51730, ISO 540 a CEN / TS 15404 a 15370-1. Charakteristické body včetně slinovací teploty jsou vypočítány pomocí pevných algoritmů. Metoda je založena na kvantitativní analýze výšky a šířky zkoušeného objektu (optická dilatometrie).

Díky automatickému SW vyhodnocení dává metoda přesné a reprodukovatelné výsledky bez subjektivních chyb.