Back to top

Elementar

Špičkové elementární analyzátory

Elementar Analysensysteme je přední světový výrobce elementárních analyzátorů pro stanovení obsahu nekovových prvků (uhlík, dusík, síra, vodík, kyslík a chlor) ve všech organických a většině anorganických látek. Neustálé inovace, kreativní řešení a komplexní podpora tvoří základ značky Elementar a zajišťují, aby její přístroje pomáhali posouvat znalosti napříč zemědělským, chemickým, environmentálním, energetickým, materiálovým a forenzním výzkumem.

Německá skupina Elementar má původ v oddělení analytické instrumentace firmy Heraeus s tradicí ve výrobě CHNS analyzátorů po dobu více než 110 let. V současné době jsou sídlem společnosti moderní prostory v městě Langenselbold u Franfurtu nad Mohanem, kde se na jednom místě soustředí vývojové oddělení, aplikační laboratoře, výroba i servis spalovacích elementárních analyzátorů. V roce 2008 se nedílnou součástí skupiny Elementar stala britská firma Isoprime zaměřená na výrobu, vývoj a aplikační podporu špičkových IRMS detektorů.

Skupiny výrobků ELEMENTAR

  • Elementární analyzátory CHNS, CN, CNS, CHN pro mikro navážky UNICUBE, pro střední navážky vario EL cube
  • Pro makro navážky vario MACRO cube a vario MAX cube
  • Stopové elementární analyzátory S a N trace NS cube
  • Analyzátory proteinového dusíku založené na Dumasově metodě rapid N exceed a rapid MAX N exceed
  • Analyzátory TOC, TC, NPOC, POC s možností analýzy TNb a analýzy TOC ve vodách a pevných vzorků vario TOC cube, enviro TOC a acquray a spalovaci analyzátor TOC v pevných matricích s možností diferenciace forem uhlíku pomocí teplotní rampy soli TOC cube
  • Izotopové analyzátory IRMS vario ISOTOPE select, vario ISOTOPE cube, vario PYRO cube a iso TOC cube
  • Elementární analyzátory pro speciální určení: rapid MICRO N cube, rapid CS cube, rapid OXY cube.

Elementární analyzátory řady cube mají integrovaný automatický dávkovač pevných vorků snadno zaměnitelný s automatickým dávkovačem kapalných vzorků VLS s 53 pozicemi, programovatelnými čistícími cykly a možností přeplňování vialek během analýzy.

Řada přístrojů

Uhlík, vodík, dusík, kyslík a síra jsou základními prvky živé přírody. Jejich kvantitativní stanovení v  nejrůznějších látkách, elementární analýza, je původem a podstatou portfolia výrobků Elementar.

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích je jedním z nejdůležitějších parametrů při analýze vody a životního prostředí. Ať už se zabýváte hodnocení kvality vody nebo na recyklaci odpadů – bez stanovení TOC se neobejdete.