Back to top

Casella

Casella může s pýchou prohlásit, že se věnuje dodávkám přesné přístrojové techniky již od roku 1799, kdy dodávala vědecké přístrojové vybavení takovým osobnostem, jako byli David Livingstone a Charles Darwin.

Lze si představit, že se Casella za těch více než 200 let značně změnila, ale zůstala zde kvalita a důvěryhodnost nabízených řešení pro monitoring hluku a prachu v pracovním i životním prostředí. V této činnosti má za sebou 60 let v oboru měření prašnosti a přes 40 let inovací v měření hluku.

Milníky ve vývoji společnosti Casella:

  • 1830 Dodávka meteorologického vybavení Charlesi Darwinovi
  • 1861 Patenty na rtuťový teploměr
  • 1961 Vývoj prvního osobního odběrového čerpadla na vzorkování prašnosti
  • 1971 Vývoj prvního na světě elektronického digitálního integrujícího zvukoměru.
  • 1993 Uvedení na trh prvního příručního bateriemi napájeného zvukového analyzátoru v reálném čase.
  • 2006 Výroba ve světě prvního pokročilého digitálního zvukového dozimetru ve formě připínacího „odznaku“.
  • 2008 Uvedení na trh nejmenšího zvukového analyzátoru v reálném čase s barevnou obrazovkou (řada 63x)
  • 2009 Uvedení na trh světově prvního čerpadla (TUFF) s klasifikací M1 pro bezpečné použití v dolech
  • 2012 Uvedení na trh měřiče okamžité prašnosti v průmyslu MicrodustPro s nejširším měřicím rozsahem.
  • 2013 Uvedení na trh prvního plně integrovaného systému pro měření srážek STORM Guardian.

Řada přístrojů

ZVUKOMĚRY Řada 63x

Zvukoměry řady 63x mohou být použity pro simultánní měření všech hlukových parametrů pracovního prostředí i pro environmentální monitoring.

Monitor prašnosti v reálném čase MICRODUST PRO™

Ruční přístroj pro monitorování prachu a aerosolů v reálném čase je ideální pro krátkodobé kontroly procházením sledovaných prostor.

Vzorkovací čerpadlo TUFF™ PERSONAL SAMPLING PUMP

Osobní odběrová čerpadla TUFF pokrývají široký rozsah aplikací pro monitorování prachu, dýmů a par.  Jsou ergonomicky navržena pro použití v drsném prostředí a nabízejí v polních podmínkách spolehlivost a dlouhou životnost.