Back to top

ADAM Equipment

 Váhy společnosti Adam Equipment se používají již 45 let pro veškeré aplikace a potřeby výzkumných   laboratoří , školství , průmyslu , maloobchodu , farmacie, lékařství a dalších oborů. Portfolio výrobků tvoří širokou škálu od vah analytických včetně vah sušicích pro stanovení vlhkosti nebo sušiny pevných materiálů až po kompaktní průmyslové váhy..

Adam Equipment bylo založeno v roce 1972 s cílem poskytnout kvalitní vybavení pro vážení v dostupných cenách. Dodnes je společnost řízena jedním z jejích zakladatelů  Alanem Storeym.

Adam Equipment je držitelem osvědčení ISO 9001 a má vývojové a výzkumné oddělení ve Velké Británii. Splňuje nebo překračuje většinu mezinárodních norem a nařízení.