Back to top

3P Instruments

Adsorpční analyzátory od 3P Instruments

3P Instruments, jehož jsme výhradním českým distributorem, vznikly přejmenováním německého Quantachromu GmbH a s využitím dlouholetých zkušeností vyvinuly nové automatické sorpční analyzátory plynů a par pro charakterizaci porézních a sypkých materiálů. 3P Instruments mají velký inovační potenciál, což dokazuje rychlý vývoj nového sorpčního analyzátoru 3P Sync a zejména propracovaná řada kryogenního příslušenství cryoTune vhodných pro sorpci plynů za teplot od 82 K po 50 °C s využitím pouze kapalného dusíku a eletrického ohřevu. Nadále poskytují velmi kvalitní servis, spotřební materiál, aplikační podporu i placené analýzy svým německým i evropským zákazníkům bývalého Quantachromu a to v jejich laboratořích v Německu.

3P Instruments se též staly celoevropským prodejním a servisním střediskem chemisorpčních a reaktorových řešení firmy Altamira Instruments, která poskytuje kompletní řešení šitá na míru zákaznickým potřebám.

V případě zájmu o přístroje tohoto dodavatele lze nechat proměřit pár vzorků předem i se podívat na samotný přístroj v aplikační laboratoři v německém Lipsku či Mnichově.

Sponzorujeme Porézní sekci České chemické společnosti a pracujeme též na vzdělávání uživatelů adsorpčních analyzátorů - viz článek o volbě vhodného adsorptivu, či naše přehledné a praktické výklady a rádci:
Porosita a distribuce velikosti pórů
Měrný povrch metodou BET
Analyzátory adsorpce plynů a par

 

Izoterma a unikátní záznam kinetiky ustalování tlaku

Řada přístrojů

3P Instruments: 3P Micro 300 - adsorpční analyzátor mikropórů

Fyzisorpční přístroj pro stanovení distribuce mikropórů, mesopórů a měrného povrchu BET

3P Sync - Mezoporézní analyzátor adsorpce

3P sync nabízí měřicí přístroj s až čtyřmi analytickými stanicemi a samostatnou měřicí celou p0 pro současné měření (v synchronizaci, pojmenování pro řadu) tlaku nasycených par.

3P surface DX

3P surface DX je rychlý průtočný čtyřstanicový analyzátor specifického povrchu BET pro kontrolu kvality výroby v průmyslu

3P densi 100

Automatický heliový pyknometr pro měření objemu a hustoty porézních, pevných nebo sypkých látek

Automatický sorpční analyzátor měrného povrchu BET a mesopórů

3P prep J4

samostatná odplyňovací jednotka pro vakuovou přípravu čtyř fyzisorpčních vzorků za zvýšené teploty

3P cryoTune

Kryostatické příslušenství pro udržování teploty 82-323 K (-191 až +50 °C) na libovolném sorpčním analyzátoru

mixSorb S - dynamický analyzátor průrazových křivek směsí plynů v adsorpčních kolonách

mixSorb S je řada průtočných analyzátorů sorpce směsí plynů a průrazových křivek v adsorpčních kolonách

mixSorb L

mixSorb L je řada stolních průtočných analyzátorů průrazových křivek adsorbentů pro sorpce směsí plynů a par s velkou adsorpční kolonou

odplyňovací jednotka pro přípravu až čtyř vzorků pro 3P surface DX

3P cryoCooler držák vzorků

Chladící zařízení pro dosažení kryogenních teplot až 20 K (-253 °C) u 3 vzorků zároveň