Back to top

Tvrdoměry Vickers a Knoop

Tvrdoměry Vickers

Nabízíme tvrdoměry Vickers firmy Tinius Olsen pro vaše potřeby testování tvrdosti Vickers, Mikro-Vickers a Knoop. Tvrdoměry Vickers nabízíme v několika verzích automatizace, od manuálních modelů až k modelům plně automatickým. Tvrdoměry Vickers mohou být vybaveny širokou škálou volitelných položek a tak vyhovět i nejnáročnějším požadavkům zákazníků.

Tvrdoměry Vickers a Knoop - přehled modelů:

Model FH 2

Rozsah zatížení: 1 kgf až 250 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 96 kg

Motorizované osy: Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, HBT, HVT, ISO 2039 - 1 (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 3

Rozsah zatížení: 10 gf až 62,5 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Multi Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (4 x objektiv, 2 x indentor)

Hmotnost: 80 kg

Motorizované osy: X - Y - Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Mikro-Vickers, Knoop, Brinell (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 6

Rozsah zatížení: 1gf až 62,5 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (4 x objektiv, 2 x indentor)

Hmotnost: 75 kg

Motorizované osy: X - Y - Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Mikro-Vickers, Knoop, Brinell (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 7

Rozsah zatížení: 10gf až 250 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 8 míst (4 x objektiv, 2 x indentor, 1x náhledová kamera, 1x laserové ukazovátko)

Hmotnost: 180 kg

Motorizované osy: X - Y - Z

Stupnice: Vickers, Mikro-Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HBT, HVT, KiC, ISO 2930 - 1, ISO 2039 - 2 (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 8

Rozsah zatížení: 1 kgf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (3 x objektiv, 3 x indentor)

Hmotnost: 425 kg

Motorizované osy: Ne

Stupnice: Vickers, Brinell, Rockwell, HVT, HBT (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 10

Rozsah zatížení: 500 gf až 250 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 178 kg

Motorizované osy: X - Y (volitelně)

Stupnice: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 11

Rozsah zatížení: 1kgf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (3 x objektiv, 3 x indentor)

Hmotnost: 242 kg

Motorizované osy: X - Y - Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT, ISO 2039 - 1 (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 12

Rozsah zatížení: 500 gf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (3 x objektiv, 3 x indentor)

Hmotnost: 1100 kg

Motorizované osy: X - Y - Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 14

Rozsah zatížení: 1 gf až 31,25 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Multi Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (4 x objektiv, 2 x indentor)

Hmotnost: 75 kg

Motorizované osy: X - Y - Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Mikro-Vickers, Knoop, Brinell, KiC (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

K tvrdoměrům Vickers a Knoop dodáváme kompletní sortiment náhradních dílů a spotřebního materiálu (referenční bloky, indentory atd...).

 

Tvrdoměry Vickers a Knoop umožňují provádět zkoušky tvrdosti materiálů podle řady národních a mezinárodních norem jako jsou například následující normy:

  • ČSN EN ISO 6507-1 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse
  • ČSN EN ISO 6507-2 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse
  • ČSN EN ISO 6507-3 - Kovové materiály. Zkoušení tvrdosti podle Vickerse
  • ČSN EN 23878 - Tvrdokovy. Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ISO 3878:1983).
  • ISO 3878:1983 - Hardmetals - Vickers hardness test.
  • ASTM E92 - Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials.
  • ČSN ISO 4545-1- Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa
  • ČSN ISO 4545-2- Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa
  • ČSN ISO 4545-3- Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa