Back to top

trace SN cube

Síra a uhlík se nacházejí v nízkých koncentracích v uhlovodících jako je benzin, diesel nebo přírodní plyn. Nový trace SN cube navazuje na úspěch vario TRACE S/N s nástřikem kapalných vzorků na již osvědčené platformě cube

Měřicí metody:

Přímý nástřik kapalných vzorků na oddělené  vstupy pro určení N a S. Spálení v nosném plynu až do 1150 °C.

Dva přístroje v jednom:

Dva kompletně oddělené spalovací a detekční kanály pro S a N. Pro každou analýzu jsou bez kompromisů použity ideální analytické podmínky a katalyzátory. Z toho vyplývají všechny výhody dvou oddělených analyzátorů bez přídavné ceny nebo dalších požadavků na prostor.

  • Max. nástřikový objem 80 µl kapliny nebo 10 ml plynu:
  • Nástřikový čas pouze několika vteřin s kompletním bezezbytkovým spálením vede k obzvláště ostrým píkům.
  • Technika Purge-and-Trap je volitelně dostupná pro určování velmi malých obsahů S i ve vzorcích s vysokými koncentracemí N.

Vysoce citlivá detekce:

  • podle  ASTM s detektory CLD a UV-fluorescenčním. Alternativní ekonomické elektrochemické senzory podle ASTM D 6920.
  • Měřicí rozsah: 0-1,000 ppm S a N
  • Detekční limity 10 ppb S/30 ppb N

Normy:

ASTM D 6920, ASTM D 4629, ASTM D5453, ASTM D6667, DIN ISO 51444, ASTM D6069, DIN ISO 20846

Pořadí: 
9