Back to top

Spektrofotometry a chromametry

Přenosné spektrofotometry

Přenosné spektrofotometry slouží k objektivnímu hodnocení barevnosti formou odrazu, tzv. remise. Pracují v rozsahu viditelného spektra a nedestruktivně hodnotí barevnost všude tam, kde je potřeba se s přístrojem dostat mimo laboratoř. Přenosné spektrofotometry lze jednoduše odpojit od PC a ve výrobě pak naměřit barevnost všech dílů, které by se do laboratoře dostávaly těžko. Po připojení k PC pak jdou veškeré naměřené údaje jednoduše importovat do PC. Přenosné spektrofotometry tohoto typu našly široké uplatnění zejména v automobilovém průmyslu, díky špičkové kvalitě zpracování a unikátní mezipřístrojové shodě je tato značka právem považována za standard v tomto odvětví. Přenosné spektrofotometry se dělí do tří základních kategorií dle geometrie měření.

 

A. difúzní geometrie/kulová d/8° umí měřit ve dvou režimech. Měření včetně leskové komponenty a měření bez leskové komponenty. Mezi nejpoužívanější přístroje v této geometrii můžete zařadit spektrofotometr CM-700d a CM-600d. Na jaře tohoto roku byla také představena novinka v oblasti přenosných spektrofotometrů v kulové geometrii, modely CM-25d, CM-26d a CM-26dG.  Model CM-25dG obsahuje leskoměr měřící v úhlu 60°. Spektrofotometry v této geimetrii jsou navíc ideálním nástrojem i tam, kde se vytváří barevné receptury spolu s receptovacím software Colibri. Spektrometry vyhovují normám DIN5033-7, JIS Z 8722c, ISO7724/1, CIE No.15, VW50190, ASTM E-1164, JIS Z8722 a dalším.

 

B. spektrofotometry se směrovou/řízenou geometrií – geometrie 45/0°. Tyto přístroje se staly symbolem měření interiérových dílů v automobilovém průmyslu a také textilií. Jejich mimořádná reprodukovatelnost a mezipřístrojová shoda je nutnou podmínkou tam, kde měří díly více organizací v rámci dodavatelského řetězce a tolerance na jakoukoli odchylku musí být snížena na minimum. S mezipřístrojovou shodou pod 0,15ΔEab pak nemá přístroj CM-25cG (color-Gloss) reálnou konkurenci. Díky integrovanému leskoměru měřícímu v úhlu 60°je tak ideálním pomocníkem v oblasti kontroly jakosti a to nejen v automobilovém průmyslu. Spektrometr vyhovuje normám CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E179, DIN 5033-7, JIS Z 8722, ° ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS Z8741, JIS K5600, EN471….

C. Přenosné spektrofotometry víceúhlové-multiangle

Nakonec i pro výrobce exteriérů, lakovny a vývojové týmy zabývající se finální úpravou karoserií lakem metalickým, perleťovým, či jiným lakem oplývajícím zvláštními optickými efekty, má Konica Minolta řešení. V posledních týdnech asi nikomu nemohlo uniknout, že japonská touha po dokonalosti vedla k vytvoření modré metalické barvy nevšedních vlastností, kde byla předlohou modrá motýlí křídla. Její vývoj sice trval mnoho měsíců, ale kvalitu výsledného efektu změří Konica Minolta za pár sekund. Pro tyto účely je nejjednodušší sáhnout po víceúhlovém spektrofotometru CM-M6. Model CM-M6 měří barevnost povrchu osvětlením vzorku ze dvou stran pomocí výkonných bílých LED zdrojů. V jednom kroku je tak vzorek osvětlen zleva v úhlu 45° od kolmice ke vzorku, v druhém kroku udělá to samé z pravé strany. V obou případech pak dochází k vyhodnocení v úhlech -15°/15°/25°/45°/75°/110° v souladu s normou ASTM E2194 nebo DIN 5033-7. I tento model je vybaven velkým barevným displejem a jednoduchým ovládáním. Jeho kompaktní a lehké vertikální provedení umožňuje snadné uchopení a manipulaci. Zaměření bodu k měření díky tomu nikdy nebylo jednodušší.  Robustní konstrukce stejně jako elegantní a lehké tělo činí CM-M6 dokonalým nástrojem pro měření kritických částí a dílů, které jinými přístroji jednoduše změřit nejde a pokud ano, pak s nejistým výsledkem. Navíc je CM-M6 jediný víceúhlový spektrofotometr, u kterého lze měřit i malé plochy, a lze vybírat mezi Ø 6 mm a Ø 12 mm aperturami. I tento model spektrofotometru je sázka na jistotu a dlouhodobou spokojenost při řešení obyčejné kontroly kvality neobyčejně precizním přístrojem.

 

Do této kategorie se dá přidružit i světový unikát, tzv. TAMS (total appearance measurement system), tedy přístroj měřící kvalitu povrchu. Svou netradiční formou zpracování výsledku tak lze kategorizovat lakované výrobky jedním nebo dvěma parametry.

 

 

 

Stolní spektrofotometry

Pokud je potřeba měřit barevnost nejen odrazem světla, ale i průchodem, tzv. transmisí, pak je nejvhodnějším řešením stolní spektrofotometr. Konica Minolta spektrofotometry stolního typu jdou rozdělit do dvou skupin. Spektrofotometry s difúzní geometrií d/8°a pak spektrofotometry určené do papírenského průmyslu s geometrií d/0°. Zde máte na výběr ze tří uspořádání podle povahy vzorku, spektrofotometr s bočním podáváním, spektrofotometr s dolním umístěním vzorku a nakonec s horním podáváním.

 

 

 

 

Výrobci

Řada přístrojů

Tyto spektrofotometry vynikají svými malými rozměry. Jsou přenosné a nic Vám nebrání v cestě změřit barvu v provozní lince, laboratoři nebo na procházce v přírodě. Všechna data se ukládají do interní paměti, ze které je lze stahovat do PC a zpět. 

Stolní spektrofotometry jsou nejpřesnější přístroje pro měření barev. Tyto přístroje vynikají svou přesností a všestranností. Mohou se jimi měřit barvy pevných látek, granulátů, prášků, kapalin, gelů atd. škála je prakticky neomezena....

Přístroje

CM-3630, model výrobní řady spektrofotometrů vybavený patentovaným „inovačním optickým systémem Konica Minolta“ zaručuje plnou shodu s optickými standardy ISO 2469 a 2470, používanými v průmyslových odvětvích výroby celulózy a papíru.

Stolní spektrofotometr CM-3700A

CM-3700A je nejmodernější a nejpřesnější model z řady spektrofotometrů značky Konica Minolta s optickým systémem d/8 (difúzní osvětlení; 8° pozorovatel) kompatibilní s normamy ISO, DIN, a JIS. CM-3700A pokrývá nesčetnou řadu aplikačních potřeb.

Prodej tohoto produktu byl ukončen, servisní podpora běží. Přímý nástupce tohoto přístroje: CM-26dG, CM-700/600d

Hranice pro měření barev přímo v provozu opět posunuty dále

Prodej tohoto produktu byl ukončen, servisní podpora běží. Přímý nástupce tohoto přístroje: CM-26dG, CM-700/600d

Hranice pro měření barev přímo v provozu opět posunuty dále.

Přenosný spektrofotometr CM-2500c /CT

Prodej tohoto produktu byl ukončen, servisní podpora běží. Přímý nástupce tohoto přístroje: CM-25cG

Přenosný přístroj s geometrií 45/0 doplňující řadu přenosných spektrofotometrů 

Kolorimetr CR-400/410

Další z řady kolorimetrů Chroma-Meter CR-400 nyní s ještě větším počtem funkcí a všestrannějšími možnostmi použití