Back to top

Receptování barev / tvorba receptur

Software pro tvorbu receptur, tzv. recepturní program, formulace receptur

Příprava receptur na míru zákazníkům vyžaduje čas a disciplínu. Na základě požadavků zákazníka je možné namíchat libovolnou recepturu, libovolný barevný odstín. Nemusí jít vždy nutně pouze o tekuté barvy, ale třeba o plasty apod. Spoléhat se přitom pouze na zkušenost hlavního koloristy by bylo neúměrně zdlouhavé, nákladné a především počínání s nejistým výsledkem. Colibri software, Švýcarský OEM partner nabízí pro takové situace softwarové řešení. Modulární systém Colibri fantasticky propracovaným matematickým zpracováním dat vytvoří širokou škálu receptur ze surovin, které jsou právě k dispozici. Uživatel si tak volí podle svého nejžádanějšího kritéria, ať už jde o nejlepší barevnou shodu, cenu, dostupnost, množství, metamerie atd. Software Colibri je modulární systém, zákazník si tak od modulu kontrolující jakost, přes receptování až po doplňování kalibračních databází může zvolit řešení na míru. V kombinaci se spektrofotometrem CM-3700A, vlajkovou lodí z Japonska, dostává zákazník řešení s mimořádnou silou. Software je databázový systém řízený SQL, pobočky firem si mohou databáze jednoduše sdílet.

Výrobci