Back to top

Automatizace snímání a vyhodnocení dat

U obrazové analýzy dat jsou typická velká množství snímků o několika částicích. Pro dostatečně reprodukovatelné výsledky je typicky potřeba nasnímat desetitisíce až miliony částic. Se získáním a zpracováním takového množství dat již musí pomoci SW, který kromě řádového urychlení pomáhá odstranit subjektivnost výsledků.

U automatizovaných optických mikroskopů Morphologi (Malvern Panalytical) je takový SW automaticky součástí mikroskopu – jedná se o ucelené řešení, kde “jedinou” volitelnou položkou je knihovna ramanovských spekter pro chemické složení; SW umožňuje vytvořit si knihovnu vlastní.

V případě rastrovacích elektronových mikroskopů Phenom (Thermo Scientific) existují dvě varianty automatizace:

 1. Robusní a prověřené SW moduly aplikace ProSuite pro stanovení:
  1. velikosti a tvaru částic (ParticleMetric),
  2. průměru vláken (FiberMetric, včetně azbestových vláken AsbestoMetric),
  3. velikosti a tvaru pórů (PoroMetric),
  4. drsnosti povrchu (3D Roughness Reconstruction),
  5. prvkového složení (Elemental Mapping či EDS),
  6. snímání velkých ploch s dlažicovým skládáním či prolnutím okrajů.
    
 2. Sktipty a programovaná řešení na míru pro:
  1. prolínání SED a BSD snímků,
  2. zvětšení hloubky ostrosti až na desítky milimetrů,
  3. měření kritických rozměrů,
  4. stanovení pokrytí porchů nátěřem či povrchovou úpravou,
  5. korelační světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM),
  6. vyhledávání diatomů/rosivek, aj.

Pro zájemce existuje též knihovna příkazů pro mikroskopy Phenom v jazyce Python (Phenom Programming Interface), pomocí které si lze naprogramovat svůj vlastní skript. Pokud nemáte čas či odborníky na programování, tak Vám Phenom potřebný skript naprogramuje.    

Řada přístrojů

Phenom Pharos

Unikátní stolní SEM s autoemisním zdrojem (FEG) Schottkyho typu a rozlišením 2,5 nm!

Phenom XL

Nejrychlejší stolní SEM pro velké vzorky a automatizaci nejen v průmyslu

Phenom řady P

Nejrychlejší stolní rastrovací elektronové mikroskopy s překvapivě kvalitními snímky a intuitivním ovládáním.

Automatizovaný morfologický optický mikroskop s ramanovým spektrometrem pro analýzu velikosti, tvaru a složení částic s automatickou disperzní jednotkou pro práškové materiály, držáky pro filtry i celami pro suspenze a emulze.