Back to top

Stanovení síry

XOS nabízí řadu analyzátorů síry vhodných pro širokou škálu analýz, požadavků na propustnost a provozních prostředí. Představte si chytřejší řešení analýzy bez kompromisů: bezproblémové zpracování vzorku, snadné ovládání, rychlé testování, flexibilita shody a špičkovou přesnost. Tyto analyzátory se pohybují v rozmezí od monochromatických vlnově disperzních XRF (MWDXRF) až po systémy s vysokým rozlišením XRF (HDXRF), které dodávají přímé měření bez nutnosti spotřebních plynů nebo konverze vzorků.

Stolní analyzátory Sindie
Řada Sindie je ideálním řešením pro stopovou analýzu síry s velmi nízkým obsahem síry v naftě a benzínu, v těžkém topném oleji a ropě. Sindie přichází v mnoha variantách, jako je kombinovaná analýza síry a chloru, a s možnostmi jako 8-buňkový autosampler. Všechny stolní analyzátory Sindie vyhovují normě ASTM D7039 a většina metodě ASTM D2622.
Petra 4294
Ke stažení : 

Petra 4294 umožňuje vysoce přesnou analýzu síry podle ASTM D 4294 v širokém rozsahu měření.

Petra 4294 nabízí pokročilou přesnost s HDXRF technologií, pokrokovou spolehlivost, pokročilý software a správu dat.

Ropné rafinerie jsou závislé na spolehlivých a robustních analytických řešeních pro jejich rychle se rozvíjející prostředí. Petra 4294 byla navržena tak, aby vyhovovala těmto potřebám pomocí inovačního systému pro zavedení vzorků, který nasměruje náhodné rozlití do odkapávací misky a mimo cenné komponenty.

Petra 4294 vyhovuje metodám ASTM D 4294, ISO 8754, ISO 20847 a IP 336 pro analýzu síry uhlovodíků, jako je ropa, nafta, benzín, letecké palivo a maziva.

Pokročilá analýza síry s HDXRF. Vylepšený detekční výkon před tradiční technologii XRF.
Pokročilá přesnost. Přesná analýza síry s hodnotami LOD až 2,6 ppm.
Pokročilá spolehlivost a robustnost. Ideální pro rychlé prostředí.
Pokročilý software. Uložení až 30 kalibračních sad dat
Pokročilá správa dat. Skladování pro tisíce měření.

Petra MAX
Ke stažení : 

Petra MAX umožňuje kromě analýzy síry D4294 také 12 prvků od P do Zn, pro rychlé sledování kritických prvků jako jsou Ca, Fe, K, Ni a V na úrovni pod-ppm.

Sindie + Cl
Ke stažení : 
DVĚ kritická měření, JEDNO stisknutí tlačítka, NULOVÉ potíže.
Sindie + Pb
Ke stažení : 

Analýza síry a olova

Sindie 2622 Gen 2 a Gen 3

Analyzátory síry v ropných a bio palivech. Přesná detekce síry již od ultra nízkých koncentrací. Snadno ovladatelné měření v souladu s metodikou vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie ISO 20884.   

Sindie 7039 Gen 2 a Gen 3

Analyzátory síry v ropných a bio palivech. Přesná detekce síry již od ultra nízkých koncentrací. Snadno ovladatelné měření v souladu s metodikou vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie ISO 20884 a ASTM D7039 (Monochromatic Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence).