Back to top

Stanovení síry

XOS nabízí řadu analyzátorů síry vhodných pro širokou škálu analýz, požadavků na propustnost a provozních prostředí. Představte si chytřejší řešení analýzy bez kompromisů: bezproblémové zpracování vzorku, snadné ovládání, rychlé testování, flexibilita shody a špičkovou přesnost. Tyto analyzátory se pohybují v rozmezí od monochromatických vlnově disperzních XRF (MWDXRF) až po systémy s vysokým rozlišením XRF (HDXRF), které dodávají přímé měření bez nutnosti spotřebních plynů nebo konverze vzorků.

Stolní analyzátory Sindie
Řada Sindie je ideálním řešením pro stopovou analýzu síry s velmi nízkým obsahem síry v naftě a benzínu, v těžkém topném oleji a ropě. Sindie přichází v mnoha variantách, jako je kombinovaná analýza síry a chloru, a s možnostmi jako 8-buňkový autosampler. Všechny stolní analyzátory Sindie vyhovují normě ASTM D7039 a většina metodě ASTM D2622.

Přístroje v řadě

přístroj na analýzu síry a chloru Sindie Pb

Analýza síry a olova

Přístroj na analýzu paliv Sindie 2622

Analyzátory síry v ropných a bio palivech. Přesná detekce síry již od ultra nízkých koncentrací. Snadno ovladatelné měření v souladu s metodikou vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie ISO 20884.   

Analyzátor síry Sindie 7039

Analyzátory síry v ropných a bio palivech.

Pristroj na stanoveni obsahu síry Petra 4294

Petra 4294 umožňuje vysoce přesnou analýzu síry podle ASTM D 4294 v širokém rozsahu měření.

Přístroj na analýzu paliv Petra Max

Petra MAX umožňuje kromě analýzy síry D4294 také 12 prvků od P do Zn, pro rychlé sledování kritických prvků jako jsou Ca, Fe, K, Ni a V na úrovni pod-ppm.

přístroj na analýzu paliv Sindie Cl

DVĚ kritická měření, JEDNO stisknutí tlačítka, NULOVÉ potíže.