Menu Zavřeno

Řídící jednotky korozních komor CORROSIONBOX

Výrobce: CO.FO.ME.GRA.
Logo výrobce:
Stanovení:

  Solné korozní komory CORROSIONBOX firmy CO.FO.ME.GRA. mohou být vybaveny dvěma typy řídící jednotky – základní nebo pokročilou. Pro uživatele, kteří budou provádět pouze kontinuální zkoušky atmosferické koroze v solné mlze nebo kondenzační zkoušky

  je vhodná základní řídící jednotka. Pro provádění cyklických korozních zkoušek je nutné solnou korozní komoru vybavit pokročilou řídící jednotkou.

  Základní řídící jednotka

  Její použití je velmi snadné. Prvním krokem pro provedení testu jenastavení celkové doby zkoušky na časovači (až 9999 hodin), druhým je nastavení teploty zkoušky v komoře na regulátoru, poté stisknete tlačítko solná mlha nebo kondenzace. V průběhu celé doby zkoušky bude časovač zobrazovat na svém displeji ubíhající čas do konce zkoušky. Chcete-li zkontrolovat vzorky, přerušíte test stisknutím tlačítka solná mlha nebo kondenzace. Poté stisknete tlačítko větrání, aby byla komora provětrána před jejím otevřením. Pro pokračování testu jednoduše stisknete znovu tlačítko solná mlha nebo kondenzace. Test je ukončen, když časovač dosáhne nuly.

  Pokročilá řídící jednotka

  Možnost naprogramovat až 15 různých zkušebních programů. Vstupy se zadávají pomocí klávesnice s měkkými klávesami a lehce použitelného strukturovaného menu. Stav zkoušky se průběžně zobrazuje na velkém LCD displeji se 4 řádky po 20 znacích. Řízení a sledování teploty zkušební komory a zvlhčovače, sledování tlaku vzduchu v trysce a otáček dávkovacího čerpadla, samo-diagnostika včetně varovných hlášení, alarmů a bezpečnostního vypnutí. Kompletní zkušební protokol: teplota komory a zvlhčovače, tlak vzduchu v trysce a otáčky dávkovacího čerpadla jsou pravidelně měřeny a ukládány v paměti regulátoru společně s přerušeními testu nebo alarmy. Zkušební protokol vytisknete pouhým stisknutím tlačítka. Pro seriové připojení tiskárny je k dispozici rozhraní RS232 C.
  Pokročilá řídící jednotka umožňuje jednoduché nastavení cyklické korozní zkoušky kombinující: solnou mlhu, vodní kondenzaci, vysušení a podmínky okolí. Aby komora mohla provádět cyklické zkoušky, musí být dále vybavena následujícími volitelnými položkami:

  • Volitelná položka pro „dry corosion“ (suchá koroze) a „Scab corrosion“ (Scab koroze) cyklus – ohřívák vzduchu pro ohřev odfukového vzduchu před jeho vstupem do korozní komory a titanový panel na dně korozní komory změní zaplavené dno na suché dno. Pouze suché dno komory umožní rychlé schnutí vzorků.
  • Volitelná položka pro ASTM G85-98 annex 5 – Prohesion – kromě částí instalovaných pro suchou korozi je navíc na zvlhčovač instalován bypass (bajpas) aby byly splněny požadavky standardu vzhledem k tvorbě mlhy.
  • Volitelná položka pro ASTM G85-98 annex 4 – solná mlha/SO2 zkoušení – je dodán externí dávkovací systém SO2 a rozptylující (difuzní) zařízení pro plyn je instalováno na korozní komoru.