Menu Zavřeno

Rentgenové prozařování

Rentgenové prozařování je technika využitá v přístroji LUMiReader X-ray, při které je vzorek prozařován rentgenovým zářením a na druhé straně je řada detektorů, které dokáží vyhodnotit transmisní profil. Transmisní profil vyjadřuje poměr výstupních ku vstupním fotonům a daném pozici vzorku. Tato technika je užitečná jak pro sledování homogenity kompozitních materiálů skládajících se z více složek, tak pro vyhodnocení stability suspenzí.

Rentgenové prozařování se využije zejména tam, kde běžné světlo již nestačí. A to buď z důvodu velmi vysoké koncentrace částic a neprůsvitnosti vzorku, nebo v opačném případě u koloidních roztoků nanočástic. U koloidních vzorků ani s vysokou koncentrací nanočástic nelze transmisí světla sledovat rozdíly v transmisi pro jejich vysokou průsvitnost. Z naměřených transmisních profilů lze vypočítat koncentraci částic i sledovat rychlost sedimentace či dělení suspenzí, případně konsolidace sedimentu. Více informací k rentgenovému prozařování v angličtině naleznete na webu výrobce.

Rentgenové prozařování - princip
Rentgenové prozařování pomáhá u vzorků, které jsou neprůsvitné, či zcela transparentní k odhalení přítomnosti nanočástic

Přístroje s technikou: Rentgenové prozařování