Back to top

Proxima

Proxima

Proxima – velmi ekonomický balíček s vysokou analytickou účinností

Základem pro nejefektivnější řešení s atraktivní cenou je osvědčená technologie Futury. Nízké ceny je tak dosaženo bez snížení pracovní účinnosti.

V jednom modulu je soustředěno měření až 5 parametrů.Jednotka je vybavena vlastními dvěma čerpadly s 26 kanály.

Analytické manifoldy lze podle potřeby měnit a tak zvyšovat počet měřených parametrů.

Kompaktní rozměry  (75 cm x 50 cm včetně nádob na reagencie ) a nízká spotřeba reagencií

Vysoká efektivita měření ( až 500 měření za hodinu )

Jednoduchost a bezpečnost