Back to top

Přístroje pro organickou elementární analýzu (CHNS, O, Cl)

Uhlík, vodík, dusík, kyslík a síra jsou základními prvky živé přírody. Jejich kvantitativní stanovení v  nejrůznějších látkách, elementární analýza, je původem a podstatou portfolia výrobků Elementar.

Naše specializované přístroje pro organickou elementární analýzu nabízejí jedinečnou všestrannost. Díky proprietární technologii Advanced Purge and Trap (APT) lze spolehlivě stanovovat C a N až v elementárních poměrů 12 000: 1. Volitelné konverzní sady umožňují kdykoliv nastavit každý přístroj pro speciální aplikace.

Přístroje v řadě

Elementar UNICUBE

Spalovací elementární mikroanalýza nikdy nebyla snazší. Elementar využil své technické know-how k tomu, aby osvědčený mikro analyzátor, vario MICRO cube, dostal na další úroveň a plnil narůstající potřeby uživatelů.

CHNS analyzátor vario EL cube

Vario EL cube je nejvšestrannějším CHNS + O + Cl analyzátorem a nahrazuje svého předchůdce vario EL III, který zaujímal vedoucí místo na trhu elementárních analyzátorů. K uspokojení potřeb každého uživatele je přistroj postaven v charakteristickém designu „cube““ a slučuje v sobě mnohokrát osvědčené výrobní technologie s propracovaným konceptem.

Vysokoteplotní spalování

Makro analyzátor pro simultánní určení CN.

Síra a uhlík se nacházejí v nízkých koncentracích v uhlovodících jako je benzin, diesel nebo přírodní plyn. Nový trace SN cube navazuje na úspěch vario TRACE S/N s nástřikem kapalných vzorků na již osvědčené platformě cube