Menu Zavřeno

Prezentace z představení nové řady přístrojů Zetasizer Pro a Ultra firmy Malvern Panalytical

V přílohách vpravo najdete prezentace z této akce.

Dále přikládáme prezentaci k představovanému doplňkovému přístroji NanoSight, prezentaci o jeho doplňkových vlastnostech k Zetasizerům a zejména srovnání výsledků složitějších vzorků – aneb co vám Zetasizer neukáže. Po představení nové možnosti stanovení koncentrace na Zetasizeru sice hlavní výhoda NanoSightu padla, ale další dvě přednosti zůstaly. Minimální detekční limit velikosti částic sice v NanoSightu nedosahuje na Zetasizery, ale vyhodnocená velikost částic má stále řádově lepší rozlišení a je zcela nezávislá na optických vlastnostech částic. Toto je velmi užitečné pro vzorky obsahující částice podstatně rozdílných či neznámých indexů lomu – výsledky z DLS přepočítané do objemové či početní distribuce musí zákonitě obsahovat zkreslení v důsledku použití nepřesných vlastností částic v Mieho modelu. Další velkou výhodou NanoSightu je možnost fluorescenčního značení, které umožňuje jednoznačně identifikovat, zdali všechny pozorované částice jsou vámi připravené částice, množství nečistot či příměsí, též lze stanovit loading lipozomů aktivní látkou a podobně.

Jako alternativní přímé stanovení velikosti nanočástic mohou posloužit též snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). V našem případě zastupujeme firmu Phenom World, která dodává pouze stolní varianty SEMů a především nabízí jako volitelnou položku ParticleMetrix SW pro automatické stanovení velikosti a tvaru částic. Hlavní předností kromě malého zabraného místa jsou intuitivní ovládání a rychlé pořízení velmi kvalitních výsledků.

Pro doplnění kompletních možností stanovení (mikro)částic prodává Malvern též automatizovaný optický mikroskop s automatickou disperzní jednotkou pro práškové materiály a ovládacím SW speciálně navrženým pro automatické vyhodnocení tvaru, velikosti a též chemického složení částic pomocí volitelného ramanovského spektrometru – Morphologi 4.

Pokud by vás zajímala ukázka přístrojů Zetasizer Ultra, Zetasizer Nano ZS, NanoSight NS300 či od Phenomu ProX, tak kontaktujte ing. Michala Dudáka.