Back to top

Publikace

Technické novinky LUM

ČLÁNEK VYŠEL V ČASOPISE CHEMAGAZÍN 4/2015

Inovační analyzátor separace LUMiReader® X-Ray rozšiřuje patentovanou technologii STEP-Technology® na rentgenové záření. Využívá se pro pro charakteristiku separačního chování vysoce koncentrovaných, neprůhledných suspenzí a emulzí se širokým rozsah velikostí částic v původním stavu (nepožaduje se žádné ředění).

Klasifikace čistých prostor podle iso s použitím čítačů částic unášených vzduchem

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 5/2013

Při volbě čítače částic pro klasifikaci čistých prostor je potřeba uvážit jeho citlivost a průtokovou rychlost, přičemž obojí je určeno dobou odběru vzorku nutného pro klasifikaci čistých prostor při požadované třídě čistoty.

MALVERN WHITEPAPERS: „TEN WAYS TO...“ JAK KONTROLOVAT RHEOLOGII ZMĚNOU VLASTNOSTÍ ČÁSTIC (VELIKOSTI, TVARU A ZETA POTENCIÁLU)

Článek vyšel  v časopise CHEMAGAZÍN 6/2012

Mnoho běžných materiálů může být charakterizováno jako disperze, ve které je jedna látka (často částicová) dispergována v jiné fázi. Mezi takové materiály patří adheziva, agrochemikálie, cement, keramika, koloidy, kosmetické a ochranné přípravky, potraviny a nápoje, suspenze hornin a minerálů, barviva, inkousty a nátěrové hmoty, farmaceutika a polymerní systémy.

Přetrvávající zájem o laserovou difrakci

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 2/2012

Trvale vedoucí pozici technologie laserové difrakce pro rutinní měření velikosti částic napříč širokým spektrem průmyslových odvětví je možné přisoudit dvěma klíčovým faktorům: rozšířená potřeba údajů o velikosti částic a snadnost použití této technologie. Tato práce zdůvodňuje, proč tolik výrobců potřebuje měřit velikost částic a proč laserová difrakce je tak často zvolenou metodou.

STABILITA SUZPENZÍ A DISPERZÍ – PROČ JSOU PARAMETRY JAKO VELIKOST ČÁSTIC, ZETA POTENCIÁL A REOLOGICKÉ VLASTNOSTI TAK DŮLEŽITÉ?

Se suspenzemi nebo disperzemi částic nebo kapiček v kapalném prostředí se setkáváme v různých průmyslových odvětvích, a nacházejí použití v rozmanitých aplikacích.

Publikováno v CHEMAGAZÍN 4/XXI (2011)

Zahrnují kapalné brusné materiály, keramiku, léky, potraviny a inkousty, abychom jmenovali alespoň některé. Jedním klíčovým kritériem, které je důležité pro všechny tyto aplikace, je stabilita suspenze. Aby suspenze byla funkční, musí být schopná suspendovat disperzní fázi po dobu existence výrobku a/nebo ji snadno dispergovat, pokud by došlo k sedimentaci. Ke stabilitě dispergované fáze přispívá řada faktorů a ty mohou být termodynamického nebo kinetického původu. Příklady termodynamického účinku zahrnují prostorovou a elektrostatickou stabilizaci, která navodí stabilitu prostřednictvím odpuzování částic, kdežto kinetická stabilita se může přivodit zvýšením viskozity suspenzního prostředí a tím zpomalit shlukování a sedimentaci částic.

 

Stránky