Back to top

Publikace

Představujeme nový produkt v portfoliu: MonTech Cut & Chip Tester

Buchen, Německo: Společnost MonTech oznámila nejnovější přírůstek Cut & Chip resistance tester do svého 60+ produktového portfolia.

Predictive performance, from the chemical level up, is the precursor to the launch or continued manufacturer of any elastomeric product. Fueled by interest from the tire sector, and other industrial product manufacturers such as conveyor belting, aging or obsolete cut and chip testers are found in laboratories across the world. Including cut and chip testers, instruments placed into modernized laboratories must require Industry 4.0 connectivity, high-quality manufacturing, efficient user interfaces, and support from all angles of usability. These are the core focuses for the introduction of the MonTech Cut & Chip 3000.

 

NOVÝ ZETASIZER NANO ZSP fy MALVERN POSKYTUJE RYCHLOU A VYSOCE CITLIVOU CHARAKTERIZACI PROTEINŮ

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 5/2016

Nový Zetasizer Nano ZSP firmy Malvern navazuje na široce rozšířený a oblíbený Zetasizer ZS. Pracuje opět na principu dynamického rozptylu světla a jeho schopnosti směrem k charakterizaci proteinových molekul jsou zároveň významně posíleny.

CHARAKTERIZACE ČÁSTIC – ZÁKLADNÍ KONCEPTY

Publikováno v CHEMAGAZÍN 4/2016

Charakterizace částic je velmi důležitá činnost jak pro průmysl, tak pro vědeckou sféru, přitom seznam dostupných analytických technologií
stále narůstá. V tomto článku se zaměříme na základy popisu částic a na výhody a omezení nejvýznamnějších technologií s cílem pomoci
s výběrem dnes nejvhodnější technologie.

Technické novinky LUM

ČLÁNEK VYŠEL V ČASOPISE CHEMAGAZÍN 4/2015

Inovační analyzátor separace LUMiReader® X-Ray rozšiřuje patentovanou technologii STEP-Technology® na rentgenové záření. Využívá se pro pro charakteristiku separačního chování vysoce koncentrovaných, neprůhledných suspenzí a emulzí se širokým rozsah velikostí částic v původním stavu (nepožaduje se žádné ředění).

Klasifikace čistých prostor podle iso s použitím čítačů částic unášených vzduchem

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 5/2013

Při volbě čítače částic pro klasifikaci čistých prostor je potřeba uvážit jeho citlivost a průtokovou rychlost, přičemž obojí je určeno dobou odběru vzorku nutného pro klasifikaci čistých prostor při požadované třídě čistoty.

MALVERN WHITEPAPERS: „TEN WAYS TO...“ JAK KONTROLOVAT RHEOLOGII ZMĚNOU VLASTNOSTÍ ČÁSTIC (VELIKOSTI, TVARU A ZETA POTENCIÁLU)

Článek vyšel  v časopise CHEMAGAZÍN 6/2012

Mnoho běžných materiálů může být charakterizováno jako disperze, ve které je jedna látka (často částicová) dispergována v jiné fázi. Mezi takové materiály patří adheziva, agrochemikálie, cement, keramika, koloidy, kosmetické a ochranné přípravky, potraviny a nápoje, suspenze hornin a minerálů, barviva, inkousty a nátěrové hmoty, farmaceutika a polymerní systémy.

Přetrvávající zájem o laserovou difrakci

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 2/2012

Trvale vedoucí pozici technologie laserové difrakce pro rutinní měření velikosti částic napříč širokým spektrem průmyslových odvětví je možné přisoudit dvěma klíčovým faktorům: rozšířená potřeba údajů o velikosti částic a snadnost použití této technologie. Tato práce zdůvodňuje, proč tolik výrobců potřebuje měřit velikost částic a proč laserová difrakce je tak často zvolenou metodou.

Stránky