Back to top

Publikace

Novinka na trhu, špičkový spektrofotometr CM-26dG s difuzní geometrií a leskoměrem od renomovaného japonského výrobce Konica Minolta!

Tento rok uvádí na trh Konica Minolta excelentní přenosný spektrofotometr v geometrii d/8°. Představení přístroje proběhlo na jaře 2019 a už o pár měsíců později se na nový model tvoří pořadník.

NOVINKY V TECHNICE DYNAMICKÉHO A ELEKTROFORETICKÉHO ROZPTYLU SVĚTLA PRO MĚŘENÍ VELIKOSTI, ZETA POTENCIÁLU A NOVĚ KONCENTRACE ČÁSTIC V DISPERZÍCH

Malvern Panalytical představil své dva nové přístroje Zetasizer Pro a Ultra, které navazují na své předchůdce z řady ZetaSizer Nano. Oba využívají techniku dynamického a elektroforetického rozptylu světla pro měření velikosti a zeta potenciálu částic v disperzích. Zetasizer Ultra nově měří i koncentraci částic.

VELIKOST A KONCENTRACE ČÁSTIC MĚŘENÁ NEJPOKROČILEJŠÍM DLS PŘÍSTROJEM NA TRHU – ZETASIZEREM ULTRA OD MALVERN PANALYTICAL

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 5/2019

Malvern Panalytical Limited

Zetasizer Ultra se od svého uvedení na trh v roce 2018 stal unikátním nástrojem pro stanovení koncentrace organických částic menších než 40–50 nanometrů v řádu minut. Obdobné schopnosti v podobě rychlého stanovení velikosti a koncentrace částic do té doby nabízela pouze přístrojová řada NanoSight (Malvern Panalytical), ovšem s výše uvedeným omezením detekce organických částic. Zetasizer Ultra navíc disponuje širším rozsahem měřitelných koncentrací a velikostí částic. Ostatní nové vlastnosti Zetasizeru Ultra byly popsány v Chemagazínu 4/2018 [1]. Ze srovnání obou výše uvedených technik na příkladu liposomů vyplývá, že obě techniky poskytují obdobné výsledky v oblasti překryvu koncentračních rozsahů – viz aplikační poznámka fi Malvern Panalytical „Characterizing the size and concentration of liposomes using multi-angle dynamic light scattering“ [2]. Dále bude představeno použití Zetasizeru Ultra pro stanovení virů v porovnání s klasickou ELISA metodou.

Podle čeho volit skenovací elektronový mikroskop

V posledních letech nachází elektronová mikroskopie uplatnění ve stále více oborech. Pro každý vzorek existuje kombinace nejlepších nastavení, která je třeba použít, k optimalizaci výsledků analýzy. Dále jsou rozebrána tato nastavení a všechny jejich hlavní aspekty, které je třeba vzít v úvahu při snímkování a vysvětlíme si trochu fyziky a matematiky za nimi. Projdeme hlavní parametry a součásti skenovacího elektronového mikroskopu s důrazem na to, jak ovlivní výsledky analýzy a jak získat nejlepší možné výsledky na základě vaší aplikace.

ELLAB STERISENSE® – NOVÉ ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO BOWIE DICK TEST

Společnost Ellab představuje novou měřicí jednotku SteriSense pro zdravotnický trh, která je navržena pro každodenní rutinní kontrolu parních sterilizátorů. Toto zařízení testuje a prokazuje, že schopnost průniku tepla ve sterilizátoru je dostatečná podle norem EN17665 a EN11140-4. Měřicí jednotka SteriSense se skládá z PCD (Process Challenge Device) kombinovaného s trojitým senzorem schopným měřit okolní teplotu a tlak, jakož i teplotu uvnitř PCD.

Stránky