Back to top

Publikace

Poslední úprava normy ČSN EN ISO 1182:2020: Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti vyžaduje modifikaci stávajících zkušebních zařízení

Nedávná úprava normy ČSN EN ISO 1182:2020 se zaměřuje na použití dalších termočlánků ke zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti testu.

Novinka na trhu, špičkový spektrofotometr CM-26dG s difuzní geometrií a leskoměrem od renomovaného japonského výrobce Konica Minolta!

Tento rok uvádí na trh Konica Minolta excelentní přenosný spektrofotometr v geometrii d/8°. Představení přístroje proběhlo na jaře 2019 a už o pár měsíců později se na nový model tvoří pořadník.

NOVINKY V TECHNICE DYNAMICKÉHO A ELEKTROFORETICKÉHO ROZPTYLU SVĚTLA PRO MĚŘENÍ VELIKOSTI, ZETA POTENCIÁLU A NOVĚ KONCENTRACE ČÁSTIC V DISPERZÍCH

Malvern Panalytical představil své dva nové přístroje Zetasizer Pro a Ultra, které navazují na své předchůdce z řady ZetaSizer Nano. Oba využívají techniku dynamického a elektroforetického rozptylu světla pro měření velikosti a zeta potenciálu částic v disperzích. Zetasizer Ultra nově měří i koncentraci částic.

VELIKOST A KONCENTRACE ČÁSTIC MĚŘENÁ NEJPOKROČILEJŠÍM DLS PŘÍSTROJEM NA TRHU – ZETASIZEREM ULTRA OD MALVERN PANALYTICAL

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 5/2019

Malvern Panalytical Limited

Zetasizer Ultra se od svého uvedení na trh v roce 2018 stal unikátním nástrojem pro stanovení koncentrace organických částic menších než 40–50 nanometrů v řádu minut. Obdobné schopnosti v podobě rychlého stanovení velikosti a koncentrace částic do té doby nabízela pouze přístrojová řada NanoSight (Malvern Panalytical), ovšem s výše uvedeným omezením detekce organických částic. Zetasizer Ultra navíc disponuje širším rozsahem měřitelných koncentrací a velikostí částic. Ostatní nové vlastnosti Zetasizeru Ultra byly popsány v Chemagazínu 4/2018 [1]. Ze srovnání obou výše uvedených technik na příkladu liposomů vyplývá, že obě techniky poskytují obdobné výsledky v oblasti překryvu koncentračních rozsahů – viz aplikační poznámka fi Malvern Panalytical „Characterizing the size and concentration of liposomes using multi-angle dynamic light scattering“ [2]. Dále bude představeno použití Zetasizeru Ultra pro stanovení virů v porovnání s klasickou ELISA metodou.

Stránky