Back to top

Prezentace ze semináře o analyzátorech značek MALVERN, PHENOM a 3P INSTRUMENTS 2019

Níže naleznete prezentace ze SEMINÁŘE o analyzátorech značek MALVERN, PHENOM a 3P INSTRUMENTS

pořádaného firmou ANAMET s.r.o. ve dnech 22.-23.5.2019

  1. Laserová difrakce / Morfologie/ SprayTec
  2. Dynamický a elektroforetický rozptyl světla (DLS a ELS)
  3. NTA – Analýza trajektorií částic
  4. Reologie
  5. Phenom - stolní rastrovací elektronové mikroskopy
    • PDF iconPhenom presentation (stažena na žádost Phenomu)
  6. 3P Instruments - charakterizace porézních materiálů a katalyzátorů