Back to top

Pozvánka na seminář Přístrojová technika pro organickou a anorganickou elementární analýzu a stanovení různých forem uhlíku nejen v životním prostředí firmy ELEMENTAR Analysensysteme

Vážení přátelé,
 
   dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný společností ANAMET, s. r. o. společně s firmou ELEMENTAR věnovaný představení přístrojové techniky v oblasti organické a anorganické elementární analýzy a pro stanovení různých forem organického a anorganického uhlíku nejen v životním prostředí.
 
Seminář se bude konat dne 7. listopad 2019 v Praze (konferenční sál Galerie v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6).
 
Součástí semináře budou následující přednášky v anglickém nebo českém jazyce

  1. The Magic of Organic Elemental Analysis and Typical Applications (Kouzlo organické elementární analýzy a typické aplikace, Dr. René Nowka – Elementar)
  2. Formy uhlíku a jejich původ ve vodních a půdních ekosystémech, metody jejich frakcionace a stanovení (Mgr. Jan Svoboda – Anamet)
  3. The Goddess of Strife - N / Protein Analysis  Kjeldahl versus Dumas Method (Bohyně sporu – Stanovení N / Proteinů Kjeldahlova versus Dumasova metoda, Dr. René Nowka)
  4. Elementar´s Hottest Products – Inorganic Elemental Analysis and Typical Applications (Nejnovější výrobky Elementaru – anorganická elementární analýza a její typické aplikace, Dr. René Nowka) 

   V přednáškové síni bude vystaven funkční modulární analyzátor vario TOC cube určený pro stanovení forem uhlíku a TNb jak v kapalných, tak i pevných matricích. Přístroj umožňuje snadnou záměnu podavačů kapalných a pevných vzorků. Bude také možné navštívit pracoviště s CHNS analyzátorem vario EL cube na půdě VŠCHT
   Pro účastníky semináře bude zajištěno občerstvení a oběd.

Pokud máte zájem o účast na připravovaném semináři, vyplňte prosím tento formulář.
 
Podrobnější informace zašleme přihlášeným zájemcům před blížícím se termínem akce.