Back to top

Pozvánka na seminář 3P Adsorption Week 11.-14.5.

Zveme Vás na "Týden Adsorpce" konaný v Lipsku ve dnech 11.- 14. května 2020 firmou 3P Instruments.

V rámci tohoto týdne se 12.5. uskuteční Seminář o adsorpci a charakterizaci porézních materiálů se zaměřením na nejnovější vývoj a trendy v této oblasti. Hlavním lákadlem bude přednáška Prof. Jeana Rouquerola na téma "Koncept měrného povrchu se zvlášním zřetelem na BET teorii: nástrahy a použitelnost". Toto téma následně rozvine ředitel 3P Instruments Dietmar Klank s přednáškou: "Hledání skutečného měrného povrchu – dusík vs. vzácné plyny (Ar, Kr, Xe)". Kompletní program semináře včetně registračního formuláře naleznete zde.

Druhý den - 13.5. bude následovat Sympózium o dynamické sorpci plynů, par a jejich směsí pro aplikace v oblasti separace plynů, ukládání tepla a odstraňování těkavých organických látek z ovzduší. Více informací zde.

Tyto dvě akce doplní pondělní odpoledne 11.5. a čtvrteční dopoledne 14.5. s možností praktických ukázek práce na přístrojích.