Back to top

Pozvánka na bezplatný seminář Malvern Panalytical, Phenom a 3P Instruments

Zveme Vás na náš bezplatný seminář s experty z firem Malvern Panalytical, Phenom (Thermo Scientific) a 3P Instruments konaný ve dnech 22. a 23. května v Brně (hotel Myslivna). Představíme vám nové produkty, probereme základy i pokročilé způsoby měření a vyhodnocení dat. V každé sekci budeme mít k dispozici funkční přístroje pro předvedení, vyzkoušení a vývoj metodik měření. Nabízíme Vám možnost přinesení a naměření vašich vzorků – v takovém případě nás prosím dopředu informujte (podrobnosti jsou uvedeny u konce podrobného programu semináře).

Podrobný a tisknutelný program semináře.

Registrační formulář naleznete zde. Prosíme o včasnou registraci účasti, pokud možno do čtvrtka 9.5., nejpozději do pondělí 13.5.

 

Seminář bude probíhat v anglickém jazyce v šesti souběžných sekcích:

A.           Malvern Panalytical: Sekce o laserové difrakci a morfologickém stanovení velikosti, tvaru a složení částic bude nejen k vidění ale i k praktické ukázce laserový granulometr Mastersizer 3000 i automatizovaný optický mikroskop s ramanovským spektrometrem Morphologi 4-ID a automatickou dispergační jednotkou pro prášky. Mastersizer stanovuje distribuci velikosti částic v rozsahu 10nm až 3,5 mm. Plně automatizované dispergační jednotky pracující v mokrém režimu mají integrovaný ultrazvuk a jsou schopny změřit primární částice. Měření primárních částic za sucha je řešeno téměř nezničitelnou vysokoenergetickou cestou z korundu. Výsledky jsou dostupné během pár sekund díky neskutečné rychlosti procesoru pracujícímu s frekvencí sběru dat 10kHz, to vše s perfektní reprodukovatelností. Přednášky v této sekci budou věnovány obecné teorii a důkladnému vysvětlení, jak přístroj funguje, jak správně nastavit výchozí parametry, co vše lze vyčíst z výsledků a v neposlední řadě širokému uplatnění v praxi, od těžby minerálů, přes výrobu cementu, farmaceutik až po čokoládu a potraviny.
Když distribuce velikosti částic nestačí pro splnění kvalitativních kritérií Vašich produktů (např. mechanických a tokových vlastností), tak nastupuje analýza velikosti, tvaru a případně i složení částic a to nejen v provozech s vysokou přidanou hodnotou. Využijte možnosti konzultace výsledků s našimi specialisty!

 

 

B.           Malvern Panalytical:  Dynamický a elektroforetický rozptyl světla (DLS a ELS) pro stanovení velikosti a zeta potenciálu částic – v sekci budou představeny nové unikátní vlastnosti Zetasizerů Ultra a Pro a to zejména zcela jedinečná možnost stanovení koncentrace nanočástic bez kalibrace během několika málo minut. Větší robustnost měření vůči sedimentujícím částicím i citlivější detekce málo zastoupených částic a to s lepší opakovatelností výsledků. Dále se budeme zabývat základními i pokročilými způsoby vyhodnocení a zlepšováním kvality dat u nových i starších modelů Zetasizer Nano, včetně velmi pokročilého systému hodnocení kvality dat. Na závěr nás docent Turánek z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství seznámí s praktickými výsledky 9měsícíčního beta-testování Zetasizeru Ultra v oblasti vývoje léčiv. Zmíníme též použití zeta potenciálu pro úpravu vod, výrobu dispergovaných léčiv a další průmyslové aplikace.

 

 

C.           Malvern Panalytical: V technice analýzy trajektorií nanočástic (NTA) budou předvedeny možnosti stanovení velikosti, koncentrace a původu nanočástic s využitím fluorescenčního značení na modelu NanoSight NS300 a to pro aplikace nejen pro cílené uvolňování částic a v biochemickém oboru. Ukážeme možnost automatického dávkování vzorků, porovnáme stanovení koncentrace na NTA a DLS a představíme doplňkové vlastnosti těchto dvou technik. Hlavní výhodou této metody je univerzálnost vůči různým materiálům částic – není třeba znát žádné vlastnosti částic. Další předností je možnost stanovit celkovou koncentraci virových částic v minutách.

 

 

D.           Malvern Panalytical: Reologická sekce představí produkty a shrne nejen reologické metody měření dostupné na reometrech Kinexus a Rosand. Významnou částí bude workshop zaměřený na podrobnější představení programu rSpace, jeho funkce pro ovládání reometru Kinexus, možnost programování sekvencí uživatelem a vyhodnocení reologických dat v rSpace naměřených pomocí produktů firmy Malvern Panalytical i jiných výrobců.

 

 

E.           Phenom (Thermo Scientific): Představíme Vám stolní rastrovací elektronové mikroskopy (SEM) s unikátně jednoduchým a rychlým ovládáním, s kvalitními snímky, vysokou schopností automatizace jak snímání, tak vyhodnocování a též možností šití takových řešení na míru zákazníkům. Mezi další přednosti patří velké množství příslušenství a nízká pořizovací cena. Díky těmto vlastnostem jsou ideální do průmyslu, vytížených laboratoří i pro vzdělávací účely. Druhý den proběhne pokročilé školení prvkového složení pomocí EDS analýzy. Nakonec Vám představíme první stolní SEM s nejvyšší třídou elektronového zdroje (Schottkyho elektrodou) na trhu – Phenom Pharos. Samozřejmostí je aktivní testování mikroskopů ProX a XL účastníky semináře.

 

 

F.            3P Instruments: O novinkách v oblasti fyzisorpčního stanovení měrného povrchu, distribuce velikosti pórů a charakterizace katalyzátorů. 3P Instruments vznikly přejmenováním německého Quantachromu GmbH a s využitím dlouholetých zkušeností vyvinuly nové automatické sorpční analyzátory plynů a par pro charakterizaci porézních materiálů a prášků (3P micro, 3P meso, 3P surface DX, 3P densi a 3P mixsorb), jejichž hlavní předností je naprostá nezávislost jednotlivých stanic, rychlost měření s přehledným zobrazení průběhu ustalování rovnováhy a dokonalá kontrola nad odplyňováním umožňující bezstarostnou in-situ přípravu vzorků.  3P Instruments se dále staly celoevropským prodejním a servisním střediskem chemisorpčních a reaktorových řešení od Altamira Instruments a porometrů pro stanovení distribuce průchozích pórů v textiliích, membránách a filtrech od výrobce Porous Materials Inc. Všichni tito výrobci jsou specialisty ve svých oborech a poskytují kompletní řešení šitá na míru zákaznickým potřebám.

Sekce

Demo přístroje

Novinky

Malvern Panalytical

velikost, tvar, koncentrace, zeta potenciál a složení částic

Laserová difrakce a morfologický mikroskop

MasterSizer 3000

Morphologi 4-ID

Morphologi 4-ID

Dynamický a elektroforetický rozptyl světla

Zetasizer Ultra a Zetasizer ZS

 

Zetasizer Pro a Ultra

 

Sledování trajektorií částic

NanoSight NS300 s automatickou dávkovací jednotkou

automatická dávkovací jednotka

Rotační reometry Kinexus a

Kapilární reometry Rosand

Kinexus Pro+

Kinexus DSR-E a Kinexus DSR-III

Maximální teplota měření 350°C

Phenom (Thermo Scientific)

stolní rastrovací elektronové mikroskopy s automatizačním SW

Phenom ProX, Phenom XL, dispergační jednotka

Phenom Pharos

3P Instruments

sorpce plynů a par, měrný povrch, skeletální hustota, Altamira – chemisorpce

AMI-300 -chemisorpce, 3P surface DX - dyn. BET

Nový dodavatel 3P Instruments, Altamira Instruments

 

Podrobný časový harmonogram včetně přehledu témat přednášek, přítomných demopřístrojů a organizačních pokynů naleznete v programu semináře. Registrační formulář naleznete zde.
Prosíme o včasnou registraci účasti, pokud možno do čtvrtka 9.5., nejpozději do pondělí 13.5. Pokud se v tomto termínu našeho semináře nemůžete zúčastnit, vyplňte nám registraci a my se s vámi zkontaktujeme a pošleme vám materiály z vámi vybrané sekce.

Po semináři budou k odkupu demo přístroje Zetasizer ZS, ZSP (2x) a čítače částic Lasair III 310B a 5100 (PMS) za zvýhodněné ceny.

Nenechte si ujít tuto tradiční akci se společenským večerem ve vinném sklípku.

 

Těšíme se na setkání s Vámi! ANAMET

Malvern Panalytical logo

            Thermo Scientific (Phenom) logo

3P Instruments logo

Ke stažení :