Back to top

Poslední úprava normy ČSN EN ISO 1182:2020: Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti vyžaduje modifikaci stávajících zkušebních zařízení

Nedávná úprava normy ČSN EN ISO 1182:2020 se zaměřuje na použití dalších termočlánků ke zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti testu. Pro zákazníky se stávajícím zařízením to znamená úpravu sestavy pece a softwaru pro sběr a zpracování dat. To vše jsme schopni ve spolupráci se společností Fire Testing Technology Ltd. zajistit tak, aby vaše zařízení vyhovovalo upravenému znění tohoto předpisu. V případě zájmu o nové zkušební zařízení se na nás také neváhejte obrátit.