Back to top

Nové znění normy EN 13823 pro SBI test bude uveřejněno na začátku roku 2020

Nový standard SBI (EN 13823) již brzy

technická komise CEN / TC127 pracuje na nové verzi normy pro SBI (EN 13823), která by měla být zveřejněna začátkem roku 2020. V nové verzi normy bude obousměrná sonda ve výfukovém potrubí, používaná k měření rychlosti průtoku výfukových plynů, nahrazena hemisférickou sondou. Jakmile bude nový standard zveřejněn, budou muset všechny laboratoře nahradit obousměrnou sondu hemisférickou sondou a ve svém softwaru změnit hodnotu konstanty sondy (kp) (z 1,08 na 1,24).
 
Je důležité, aby se zkušební laboratoře připravily před zveřejněním nové verze EN 13823, aby bylo zajištěno, že budou schopny vyhovět novému textu normy v době jejího uveřejnění.
 
Novou hemisférickou sondu můžeme dodat od společnosti FTT. Při výměně sondy bude nutné provést novou sadu kontrolních testů. Tuto službu je schopen poskytnout pracovník firmy FTT při uvedení do provozu. Kontaktujte nás pro vypracování cenové nabídky na sales@anamet.cz