Back to top

mixSorb L

mixSorb L

Řada analyzátorů mixSorb L poskytuje unikátní schopnost zkoumat libovolně složitý dynamický sorpční proces ve velmi bezpečném a jednoduše ovladatelném stolním provedení. Technické adsorbenty jako jsou zeolity, aktivní uhlí, silika gely a další mohou být testovány za procesně autentických podmínek v širokém rozsahu teplot (-20 až 400 °C) a tlaků (až do 85 bar), s nastavitelným průtokem plynu až 40 L/min o přesně definovaném složení plynu.

Řada mixSorb S slouží zejména k charakterizaci nových materiálů jako jsou organokovové sítě (MOF), kovalentní organické sítě (COF) a jejich vlastností při adsorpci směsí plynů zejména v odděleních výzkumu a vývoje.

Přehled modelů mixSorb L:

Model L L eco L ambient LHP
rozsah tlaku 0,1-10 bar 0,1-10 bar 0,1-tlak okolí 0,1-68 bar
počet MFCs* 2-4
vstupní tlak 15 15 15 85
počet výparníků až 2
kontrola tlaku ano ano ne ano
simulační software ano volitelný ano ano
senzor úniku hořl. plynu ano ne ano ano
protisměrný tok loženm ano ne ano ano
TCD ano, 13 továrních kalibrací ano, 1 tovární kalibrace ano, 13 továrních kalibrací ano, 13 továrních kalibrací
teplotní čidla v adsorberu až 4
objem vzorku 4 - 130 cm2, jiné objemy na vyžádání
teplotní rozsah výhřevné kapsy teplota okolí až 400 °C
teplotní rozsah cirkulační lázně -20 °C až 90 °C

* regulátor hmotnostního průtoku MFC

Vlastnosti průtočného analyzátoru směsí plynů

 • Měření průrazových křivek adsorberů (koncentrace na výstupu vs. čas)
 • Stanovuje kinetické vlastnosti a účinnost dělení adsorbentů
 • Vhodný pro analýzu společné adsorpce (koadsorpce) a eliminace jiné složky z povrchu
 • Determination of sorption selectivity
 • Reasonable downscaling of technical separation
 • Dynamic adsorption and desorption experiments
 • Determination of single- and multi-component adsorption data
 • In-situ sample preparation up to 400 °C
 • Fully automated control via PC
 • Automated regulation of the adsorber pressure up to 10 bar
 • Up to 4 high precision mass flow controllers
 • Automated built-in gas mixing
 • Measurement of inlet and outlet gas composition
 • Pre-tempering of inlet gas and tempering of adsorber
 • Monitoring of inlet gas temperature
 • Determination of heat profiles in the adsorber with four temperature sensors
 • Monitoring of pressure drop along the adsorber
 • Built-in Thermo Conductivity Detector (TCD) Optional gas analysis via interfaced Mass Spectrometer
 • Safety guard sensor for flammable gases for automatic shut down
 • Enhanced Safety by intelligent illuminated workspace