Back to top

Dynamické smykové reometry Kinexus

Kinexus je novou generací reometru, který byl vyvinut na základě zpětná vazby od uživatelů. Kinexus integruje inovativní design s revolučním softwarovým rozhraním. Bylo tak dosaženo řešení, které překonává vaše zkušenosti s reometry.  Kinexus je modulární reometr se skutečnou funkcionalitou "plug and play" pro všechny měřicí systémy, geometrie a zařízení pro kontrolu okolí vzorku. Kinexus umožňuje sjednotit reologické testování na základě standartních operačních postupů (SOP). Reometr Kinexus je zaměřen na charakterizaci disperzí a jiných komplexních kapaliny a měkkých pevných látek. Reometr Kinexus má bezprecedentní schopnosti smykového i vertikálního testování vzorků s možností kombinace obou přístupů.

Jedním z klíčových cílů vývoje reometru Kinexus byl systém, který umožní celkovou flexibilitu  kontroly  a poskytne uživateli možnosti testování, které nebyly v minulosti dostupné u reometrických systémů. Zpětná vazba od uživatelů ukázala, že uživatelé z průmyslu chtějí mít možnost spouštět standardizované testy. Naopak, výzkumníci nejen z akademické sféry požadují plný přístup ke kontrole reometru i k naměřeným datům.

Vývojové prostředí programu rSpace umožňuje snadné vytváření testovacích sekvencí uživatelem, které mohou být opakovaně spouštěny při zachování stejných podmínek měření. Zároveň je rSpace vybaven standardními reologickými testy pro měření tokových i viskoelastických vlastností sledovaných vzorků, a také umožňující měřit míru deformace vzorku. rSpace také ovládá všechna rozšíření, která jsou dostupná pro Kinexus (např. vytvrzování vzorků pomocí UV, DMA příslušenství apod.).