Menu Zavřeno

isoTune – nová generace fyzisorpčního analyzátoru

Přístroj isoTune nabízí jedinečnou přesnost a reprodukovatelnost statických adsorpčních a pyknometrických měření, včetně možnosti adsorpce par s dokonalým teplotním řízením všech částí přístroje. Představuje průlomový pokrok v technologii fyzisorpční analýzy, neboť spojuje princip přístroje cryoTune s pohodlím a všestranností velmi kompaktního samostatného zařízení. Díky bezkonkurenční flexibilitě, přesnosti a inovacím umožňuje analyzátor isoTune výzkumným pracovníkům zkoumat adsorpci plynů v nejširším rozsahu teplot -196 až +50 °C a pomocí velmi široké škály plynů.

Klíčové vlastnosti isoTune

 • Kombinace sorpčního analyzátoru a pyknometru
 • Adsorpce plynů a par v širokém rozsahu teplot (77 – 323 K).
 • Integrovaný plynový (heliový) pyknometr může využívat vakuum a všechny připojené plyny a může být přeměněn na zdroj par
 • Plně termostatovaný pro vysoce reprodukovatelné analýzy hustoty a sorpce
 • Až 4 snímače tlaku pro vysokou přesnost a proporcionální dávkovací ventil pro přesnou regulaci tlaku
 • Integrovaná pec pro nejpřesnější postupy odplyňování vzorků in-situ až do 600 °C
 • Příprava vzorku bez nutnosti přenosu a možné kontaminace
 • Tlakem řízená rychlost odplyňování vzorku pro maximální šetrnost a opakovatelnost výsledků (technika SCTA viz níže)
 • Databáze vlastností plynů i adsorbátu v závislosti na teplotě

Výhody

 • Jedinečná kombinace: isoTune bezproblémově integruje vědecký sorpční analyzátor a plynový pyknometr, čímž poskytuje komplexní řešení pro různé analytické potřeby.
 • Flexibilní řízení adsorpční teploty: Sorpce plynů a par je možná od 77 K do 323 K, což zajišťuje přesnou analýzu za různých experimentálních podmínek. Model isoTune nabízí bezkonkurenční flexibilitu, díky níž se snadno přizpůsobí vašim výzkumným požadavkům.
 • Integrovaný pyknometr: Využijte pohodlí integrovaného, plně termostatovaného plynového pyknometru pro měření hustoty a specializovaná sorpční měření. Pokročilý pyknometr isoTune využívá vakuum a všechny připojené plyny pro přípravu vzorků a specializované analýzy, což zajišťuje přesnost a spolehlivost.
 • Plně termostatovaný systém: Plně termostatovaný systém isoTune eliminuje nejistoty způsobené okolním prostředím, pohybující se dewarovou nádobou nebo změnami teploty kryogenních kapalin a zaručuje konzistentní a spolehlivé výsledky. Princip systému cryoTune umožňuje konstantní malou studenou zónu (-196 °C až +50 °C) a umožňuje použití všech plynů v příslušném teplotním rozsahu. Teplotně řízená přenosová zóna a vyhřívaná trubice poskytují konstantní teplou zónu  (30 °C – 100 °C) a eliminují problémy s kondenzací. Teplotu v rozdělovači plynů (manifoldu) lze nastavit v rozmezí 15 °C až 50 °C, aby bylo možné provádět měření hustoty při přesně definovaných teplotách analýzy.
 • Až 4 snímače tlaku: Můžete si vybrat mezi 0,1, 1, 10, 100 a 1000 Torr a najít tak nejlepší kombinaci pro konkrétní aplikaci od standardních měření přes stanovení nejmenších povrchů až po sorpci par.
 • Proporcionální dávkovací ventil: Přesná regulace tlaku buď pomocí přesného množství dávky, nebo rychlosti evakuace umožňuje rychlá měření a bezpečnou manipulaci se vzorky.
 • Řízený přenos vzorku: isoTune je vybaven novým režimem přenosu vzorku. Po spuštění přenosu vzorku v softwaru se připojovací hadice profoukne inertním plynem. Jakmile je vzorek připojen, systém je okamžitě automaticky evakuován s uživatelem definovanou rychlostí evakuace. Tento postup zajišťuje vyloučení kontaminace vzorku.
 • Řízená příprava vzorku: Pomocí rutiny SCTA (Sample Controlled Thermal Analysis) isoTune zajišťuje, že příprava vzorku je přesně řízena samotným vzorkem.
 • Softwarové řízení teploty: Řízení teploty všech částí termostatovaného systému je kompletně založeno na softwaru a nabízí zvýšenou přesnost a flexibilitu při všech experimentech. Vlastnosti adsorptivu a adsorbátu závislé na teplotě jsou v isoTune SW založeny na údajích NIST, což zajišťuje přesnost a spolehlivost všech analýz.

Více informací o kompletní škále dostupných teplot a plynů a jejich možném využití se dočtete v našem článku o cryoTune.