Back to top

DCAT tenziometry

DCAT 25

Série DCAT jsou tenziometry pro stanovení kontakních úhlů, povrchového a mezifázového napětí, kritické micelární koncentrace, hustoty, povrchového napětí a rychlosti sedimentace a penetrace. Dostupná je široká řada držáků vzorků a příslušenství. Velmi přesná měřicí technologie zaručuje výsledky odpovídající mezinárodním standardům. Řada nabízených přístrojů obsahuje ekonomický DCAT 9, základní model DCAT 15 a velmi přesný model DCAT 25. Velmi citlivý model DCAT 25SF pak slouží pro měření jednotlivých vláken, případně jiné speciální aplikace.

Příslušenství DCAT (www)

  • Jednotky pro řízení teploty
  • Manipulace s kapalinami
  • Držáky vzorků
  • Speciální příslušenství
  • Standardy
  • Softwarové moduly
Držák pro stanovení hustoty
Kufr na příslušenství
Wilhelmyho plátek
Dávkovací jednotka kapalin
Držák pro penetraci do vrstvy částic

Přístroje v řadě

Tensiometr DCAT 9

DCAT 9 je tenziometr v ekonomickém provedení pro měření povrchového a mezifázového napětí a hustoty kapalin a pevných látek.

DCAT 15

Tenziometr pro měření dynamického kontaktního úhlu DCAT 15 je standardní přístroj pro měření kontaktního úhlu, povrchového a mezifázového napětí, kritické koncentrace pro tvorbu mice, hustoty, sedimentační a penetrační rychlosti a penetračního odporu.