Back to top

Color readery

Color readery jsou nejjednoduššími přenosnými přístroji jak porovnávat barevné odstíny pevných vzorků. Ať už jde o plasty, potraviny nebo jiné barevné předměty, color reader Vám okamžitě ukáže, jak se liší vzorek od standardu. Color readery není možno použít tam, kde jsou vyžadovány absolutní hodnoty barevných souřadnic v absolutních hodnotách. Diferenci Vám však naměří velmi spolehlivě.