Menu Zavřeno

Adsorpční analyzátor mesopórů 3P meso

Řada přístrojů 3P meso umožňuje charakterizaci mezo- a makroporézních materiálů, zejména stanovení měrného (specifického) povrchu BET, celkového objemu pórů a distribuce velikosti pórů při minimálních prostorových nárocích. Tyto přístroje nabízí plně automatizovanou statickou objemovou sorpční analýzu na jedné, dvou nebo čtyřech analytických stanicích s dusíkem nebo jakýmkoli jiným nekorozivním plynem (CO2, Ar, Kr, H2, O2, CO, NH3, CH4 atd.) jakožto adsorbátem. Každá analytická stanice může být naprogramována jednotlivě a spuštěna v jakémkoli okamžiku bez vlivu na délku analýz již běžících. Toho je dosaženo nezávislým dávkovacím systémem (manifoldem) a vlastní dewarovou nádobou pro každou stanici. Všechny analytické stanice lze také použít jako odplyňovací stanice (in-situ) pro přípravu vzorků až do 400 °C. Taková konstrukce přirozeně zamezuje kontaminaci vzorku během jeho přenosu z odplyňovacího zařízení na měřící stanici. Avšak u materiálů, kde by byl účinek kontaminace přenosem zanedbatelný, jsou k dispozici také přídavné odplyňovací přístroje. Ovládací a vyhodnocovací software v průběhu měření ukazuje naměřené body izotermy a standardně též kinetická ustalovací data tlaku v měřících celách a to jako jediný SW na trhu. To zaručuje okamžitou kontrolu nad ustalováním měřených bodů a pomáhá rychle odhalit případné nerovnovážné body či netěsnost systému.

Vlastnosti a výhody

  • 1, 2 nebo 4 nezávislé analytické stanice s integrovaným odplyněním vzorku (in-situ)
  • 1, 2 nebo 4 nezávislé dávkovací okruhy každý s vlastním 1000 Torrovým tlakovým senzorem
  • Zobrazení izoterm a kinetických dat (tlak vs. čas)
  • Nejmodernější vnitřní regulátory tlaku
  • Jedno- či vícebodový měrný povrch BET (DIN 66131, ISO 9277)
  • Celkový objem pórů a průměrná velikost pórů
  • Modely NLDFT
  • Distribuce velikosti mezopórů podle BJH (DIN 66134) a metody DH
  • Analýza mikropórů (DIN 66135) podle metod t-plot, Dubinin-Radushkevich, Horvath-Kawazoe a Saito-Foley
Model3P meso 1123P meso 2223P meso 400
Rozsah měření

měrný povrch ≥ 0,0005 m2/g

velikost pórů 2 – 500 nm

objem pórů ≥ 0,0001 cm3/g

Vývěvamechanická, maximální vakuum 6,7 x 10-2 Pa
Analytické stanice124
Tlakové senzory124
Odplyňovací stanice224
p/p0  škála10-4-0,998
AdsorptivyN2, CO2, Ar, Kr, H2, O2, CO, NH3, CH4

3P meso 112 je schopen měřit jeden vzorek, zatímco se současně připravuje druhý vzorek. Měřící stanice disponuje 1000 Torrovým tlakovým senzorem, dewarovou nádobou i topnou kapsou pro odplynění vzorku, odplyňovací stanice pak pouze topnou kapsou. U modelů 3P meso 222 a 3P meso 400 slouží stanice zároveň jako měřící i odplyňovací, což umožňuje simultánní a nezávislou analýzu vzorků, přípravu vzorků, nebo jejich kombinace pro maximální prostupnost.