Back to top

3P sync

3P sync nabízí měřicí přístroj s až čtyřmi analytickými stanicemi a samostatnou měřicí celou p0 pro současné měření (v synchronizaci, pojmenování pro řadu) tlaku nasycených par. Stanice a měřicí cela mají teplotu řízenou jednou dewarovou nádobou. 3P sync tak umožňuje nejvyšší propustnost vzorku s co nejmenším možným prostorovým požadavkem a minimální spotřebou tekutého dusíku. V závislosti na množství vzorků může mít 1-4 měřící stanice. Kromě toho lze na měřící stanici volit počet tlakových senzorů. Má-li být přístroj vybaven nejrychlejší možnou konfigurací měření, lze do každé ze čtyř měřících stanic integrovat samostatný tlakový senzor. V případě, že rychlost měření není relevantní (např. pro měření přes noc), může být měřící přístroj vybaven pouze jedním tlakovým senzorem až pro čtyři měřicí stanice. V nejzákladnější konfiguraci má 3P sync 110 s jednou měřicí stanicí tři tlakové senzory 1 000 Torr (měřicí stanice, společná dávkovací část - manifold - a p0 cela) a maximálně šest samostatných tlakových senzorů 1 000 Torr (4x stanice, manifold, p0) se čtyřmi měřicími porty pro minimální dobu měření. V závislosti na poměru cena / výkon lze integrovat také méně než šest tlakových senzorů, což vede k devíti různých modelům 3P sync, jak je uvedeno v Tabulce 1.

Tabulka 1
Model Sync 410 Sync 420 Sync 440 Sync 310 Sync 320 Sync 330 Sync 210 Sync 220 Sync 110
počet měřících stanic 4 4 4 3 3 3 2 2 1
počet tlakových senzorů na stanici 1 2 4 1 2 3 1 2 1
Ptlakových senzorů 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tlakových senzorů na rozvaděči 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem tlakových senzorů 3 4 6 3 4 5 3 4 3
Stejně jako řada 3P meso a 3P micro má tento přístroj účinný softwarový modul pro sběr, vyhodnocení a kontrolu dat. Inteligentní dávkovací algoritmus také zobrazuje kinetická data (pokles tlaku proti času, viz obr. 2) ve stejnou dobu jako měřenou izotermu. To umožňuje monitorovat proces sorpce v reálném čase nebo přerušit aktuální měření, např. optimalizovat dávkované množství, toleranci nebo dobu ustalování. Specifikace:
  • až 4 paralelní měřící stanice
  • až 6 tlakových senzorů pro vysoce přesné/rychlé měření
  • nastavení staticko - objemové analýzy
  • nejmodernější interní regulátory tlaku
  • jedno/multibodové měření povrchu metodou BET (DIN 66131, ISO 9277)
  • Langmuirova metoda měření povrchu
  • Adsorpční a desorpční izotermy
  • Celkový objem pórů a průměrný poloměr pórů
  • NLDFT (teorie funkční hustoty)
  • Distribuce velikosti mezopórů dle BJH (DIN 66134) a DH metody