Back to top

3P surface DX

3P surface DX

3P surface DX je plně automatizovaný průtočný analyzátor pro rychlé stanovení měrného povrchu BET se čtyřmi analytickými stanicemi. Tento analyzátor pracuje bez potřeby vakua na principu průtoku plynu o různém složení. Měří jednobodovou i vícebodovou BET metodou a ve velmi krátké době poskytuje spolehlivé výsledky pro kontrolu kvality ve výrobě. Použitá speciální srovnávací metoda zkracuje dobu měření a analýzy adsorpčních píků na minimum.

Parametry průtočného analyzátoru specifického povrchu BET

  • 4 paralelně pracující analytické stanice
  • zcela automatizované stanovení měrného (specifického) povrchu metodou BET v reálném čase
  • Jednobodová a vícebodová měření BET
  • dynamické měření adsorpce
  • možnost použití i jiného adsorbujícího plynu než dusíku (Kr, Ar, ...)
  • srovnávací metoda pro velmi krátké doby analýzy
  • automatické korekce tlaku nasycených par dusíku
  • automatické určení okamžiku dosažení rovnováhy
  • automatické nulování tepelně vodivostního detektoru (TCD)

/1/ Jednobodováé a vícebodové měření specifického povrchu metodou BET (ISO 9277, DIN 66131)
/2/ STSA-měrný povrch sazí (carbon black) podle ASTM D6556
/3/ PARTICLE WORLD 20; p. 21-23; “The 3P surface DX for production and quality control of BET surface areas”
/4/ PARTICLE WORLD 19; p. 34 – 35; “3P INSTRUMENTS as specialist in the field of adsorption”