Back to top

3P micro

Izoterma a záznam kinetiky ustalování tlaku
3P Instruments: 3P Micro 300

Řada přístrojů 3P micro představuje rychlé automatické fyzisorpční analyzátory mikropórů s až třemi zcela nezávislými měřícími stanicemi osazenými tlakovými převodníky 1000;10;1 či 0,1 Torr, p0 celami/sensory. Moderní zabudované redukčními ventily poskytují tři úrovně rychlosti evakuace a spolu s dvojitými filtry částic poskytují dostatečnou ochranu pro in-situ odplyňování (vč. možnosti dokoupit volitelné zařízení pro odplynění). Na 10 vstupů lze připojit libovolné nekorodující plyny. Volitelné jsou moduly pro sorpci par a stanovení hustoty. SW kromě adsorpčních a desorpčních izoterem zobrazuje i kinetická data v reálném čase – pro rychlé odhalení neustálených bodů – a má možnost změny dávkování i ustalování v průběhu analýzy bez nutnosti restartu měření. V SW jsou jak klasické (BJH, BET, DH, t-plot, DR, SF, HK) tak nejmodernější vyhodnocovací modely (NLDFT, Monte-Carlo). Přístroje odpovídají normám DIN 66131, ISO 9277, DIN 66134 , DIN 66135

SPECIFIKACE ŘADY

Model

3P micro 100

3P micro 200

3P micro 300

Rozsah měření

Měrný povrch ≥ 0,0005 m2/g

Velikost pórů 0,35-500 nm

Objem pórů ≥ 0,0001 cm3/g

Vývěva

mechanická + turbomolekulární 1 x 10-11 bar

Porty pro analýzu

1

2

3

Tlakové senzory

1000, 10 a 1 nebo 0,1 Torr pro každou stanici

Odplyňovací porty

2 + 1

2 + 2

3

Rozsah rel. tlaků

10-8-0,998

Adsorbující plyny

N2, CO2, Ar, Kr, H2, O2, CO, NH3, CH4, … (10 vstupů)