Back to top

MonTech

MonTech

MonTech Werkstoffprüfmaschinen GmbH je přední světový výrobce testovacích přístrojů pro pryže.

Vulkametr (MDR)

Vulkametr (MDR a RPA) série

Vulkametry MDR jsou standardní zkušební metoda pro charakterizaci vytvrzování pryže v řízení jakosti, stejně jako ve výzkumu a vývoji.

Proto jsou tyto měřicí přístroje bez rotorů vybaveny uzavřeným, utěsněným, bikonikálním lisovacím systémem podle všech příslušných norem ISO, ASTM a DIN. Během testu provádí spodní matrice sinusové oscilace s pevnou oscilační  amplitudou a kmitočtem, buď při fixní (izotermické) nebo proměnlivé teplotě (neizotermní).

Stránky