Back to top

Malvern

NanoSight NS300

NanoSight NS300 se typicky dodává s vysoce citlivou sCMOS kamerou pro měření velikosti a koncentrace dispergovaných částic a molekul v roztoku. Principem měření je analýza trajektorií nanočástic (podle ISO 19430:2016). NS300 dokáže vizualizovat a měřit částice v suspenzi o koncentraci 10^6–10^9 částic v ml v rozmezí 10-2000 nm (v závislosti na materiálu). V jediném vzorku je možné rozlišit 4 populace polystyrenových částic o velikostech 100, 200, 300 a 400 nm.

Zetasizer Nano

Přístrojová řada Zetasizer Nano umožnuje měření až pěti nejdůležitějších parametrů při studiu kapalných diperzí nanomateriálů v koloidní a polymerní problematice, a to analýzu velikosti částic, měření zeta potenciálu, stanovení molekulové hmotnosti, měření mobility bílkovin a mikroreologie. Částice a molekuly od 0,3 nanometru do 10 mikronů lze analyzovat řadou variant, které vyhovují vašim aplikacím a rozpočtu.

Morphologi

Morfologické zobrazování se v laboratorní sadě nástrojů pro charakterizaci částic rychle stává základní technologií. Morphologi 4 je plně automatizovaný systém statické analýzy obrazu, který poskytuje úplný a podrobný popis morfologických vlastností práškových materiálů. Morphologi 4-ID kombinuje stejnou automatizovanou analýzu statických obrazů s Ramanovou spektroskopií v jediné integrované platformě, která poskytuje pro každou částici specifický morfologický popis chemického otisku v rámci směsi.

NanoSight

Přístrojová řada NanoSight využívá analýzu trasování nanočástic (NTA) pro jejich charakterizaci od velikosti 10 nm do 2000 nm* v roztocích o koncentraci 10^7 - 10^9 částic. Každá částice je individuálně, ale souběžně s ostatními, analyzována přímým pozorováním a měřením difúze. Tato metodika měření jednotlivých částic poskytuje výsledky s vysokým rozlišením pro distribuci a koncentraci velikosti částic, zatímco vizuální ověření poskytuje uživatelům dodatečnou důvěru ve své výsledky.

Stránky