Elementar

 

Elementar  100 let zkušeností v elementární analýze

Domovská stránka Elementar

 

Elementar Analysensysteme je přední světový výrobce elementárních analyzátorů nekovových prvků jako je uhlík, dusík, síra, vodík, kyslík a chlor ve všech organických a většině anorganických látkách.  

Něměcká firma má původ v oddělení analytické instrumentace technologické skupiny Heraeus s tradicí ve výrobě CHNS analyzátorů v Hanau u Frankfurtu po dobu více než 110 let.

 

                      1932                              1973                                          2015

Skupiny výrobků ELEMENTAR:

  • Elementární analyzátory CHNS, CN, CNS, CHN pro mikro navážky vario MICRO cube, pro střední navážky vario EL cube

  • Pro makro navážky vario MACRO cube a vario MAX cube

  • Stopové elementární analyzátory S a N trace NS cube

  • Analyzátory proteinového dusíku založené na Dumasově metodě rapid N exceed a rapid MAX N exceed

  • Analyzátory TOC, TC, NPOC, POC s možností analýzy TNb a analýzy TOC pevných vzorků vario TOC cube a vario TOC select

  • Izotopové analyzátory IRMS vario ISOTOPE select, vario ISOTOPE cube, vario PYRO cube a iso TOC cube

  • Elementární analyzátory pro speciální určení: rapid MICRO N cube, rapid CS cube, rapid OXY cube.

Elementární analyzátory řady cube mají integrovaný automatický dávkovač pevných vorků snadno zaměnitelný s automatickým dávkovačem kapalných vzorků VLS s 53 pozicemi, programovatelnými čistícími cykly a možností přeplňování vialek během analýzy.

 

vario MICRO cube

Vysokoteplotní spalováníhttp://www.elementar.de/uploads/tx_templavoila/elementar_bildergalerie_vario_MICRO_cube_1.jpg

Kvantitativní rozklad vzorku při až 1200 °C – s desetiletou zárukou pece (v místě spalování lze dosáhnout 1800 °C při zabalení vzorku do cínové folie ). To je nezbytná podmínka pro 100% výtěžnost u těžko spalitelných vzorků. Nástřik kyslíku tryskou přímo ke vzorku vede k nejvyšší možné koncentraci kyslíku v místě spalování a nízké spotřebě plynu.

Největší rozsah navážek od mikro (<1 mg) do makro (800 mg půdy) navážek vzorku, v závislosti na požadavku maximálně 20 mg organické substance

Největší dynamický rozsah koncentrace prvků a jejich poměrů až 7 mg C abs. nebo 10 mg N abs. (nebo 100% v závislosti na analytickém modu a matrici vzorku ), od ppm do 100%

Templotně programovaná desorpce (TPD)

Separace plynných složek s jednou TPD kolonou pro perfektní oddělení píků bez jejich překrývání, automatická optimalizace doby analýzy.

Vícebodová kalibrace stabilní po dobu několika měsíců a nezávislá na matrici.

Řízení přístroje se standardním PC pro perfektní výsledky také pro neznámé nebo velmi rozdílné matrice vzorků s integrovaným automatický dávkovačem na až 120 vzorků s dostupnou verzí pro splnění 21 CFR part 11.

Možnost vzdáleného servisu díky úplné digitalizaci přístrojové elektroniky.

Jeden základní přístroj pro všechny aplikace

Žádné drahé speciální katalyzátory, snadné odstraňování popela ze spalovací trubice a dlouhá životnost všech komponent jsou základem nízkých provozních nákladů.

Čistota, bezpečnost, rychlost

Analýza trvá pouze několik minut, nejsou používány žádné agresivní nebo jedovaté chemikálie, nosný plyn je helium ( možnost alternativního použití argonu)

Prosté požadavky na instalaci

48 x 55 cm prostor na stole, 1 zdroj elektřiny (230, 110, 100 V) a dva plyny postačují pro bezúdržbový dlouhodobý provoz.

vario EL cubehttp://www.elementar.de/uploads/tx_templavoila/elementar_bildergalerie_vario_EL_cube_6.jpg

Vysokoteplotní spalování

kvantitativní rozklad vzorku při až 1200 °C – s desetiletou zárukou pece (v místě spalování lze dosáhnout 1800 °C při zabalení vzorku do cínové folie ). To je nezbytná podmínka pro 100% výtěžnost u těžko spalitelných vzorků. Nástřik kyslíku tryskou přímo ke vzorku vede k nejvyšší možné koncentraci kyslíku v místě spalování a nízké spotřebě plynu.

Největší rozsah navážek od mikro (<1 mg) do makro (1g půdy) navážek vzorku, v závislosti na požadavku maximálně 50 mg organické substance.

Největší dynamický rozsah koncentrace prvků a jejich poměrů

až 40 mg C abs. nebo 15 mg N abs. (nebo 100% v závislosti na analytickém modu a matrici vzorku ), od ppm do 100%

Purge&trap chromatografie

Separace plynných složek je prováděna až na třech specifických kolonách  pro perfektní oddělení píků bez jejich překrývání, automatická optimalizace doby analýzy

Vícebodová kalibrace

stabilní po dobu několika měsíců a nezávislá na matrici.

Řízení přístroje se standardním PC pro perfektní výsledky také pro neznámé nebo velmi rozdílné matrice vzorků s integrovaným automatický dávkovačem na až 80 vzorků s dostupnou verzí pro splnění 21 CFR part 11. Možnost vzdáleného servisu díky úplné digitalizaci přístrojové elektroniky.

Jeden základní přístroj pro všechny aplikace

Žádné drahé speciální katalyzátory, snadné odstraňování popela ze spalovací trubice a dlouhá životnost všech komponent jsou základem nízkých provozních nákladů.

Čistota, bezpečnost, rychlost

Analýza trvá pouze několik minut, nejsou používány žádné agrsivní nebo jedovaté chemikálie, nosný plyn je helium ( možnost alternativního použití argonu)

Prosté požadavky na instalaci

48 x 55 cm prostor na stole, 1 zdroj elektřiny (230, 110, 100 V) a dva plyny postačují pro bezúdržbový dlouhodobý provoz.

 

vario MACRO cubehttp://www.elementar.de/uploads/tx_templavoila/elementar_bildergalerie_vario_MACRO_cube_5.jpg

Vysokoteplotní spalování

Kvantitativní rozklad vzorku při až 1200 °C – s desetiletou zárukou pece (v místě spalování lze dosáhnout 1800 °C při zabalení vzorku do cínové folie ). To je nezbytná podmínka pro 100% výtěžnost u těžko spalitelných vzorků. Nástřik kyslíku tryskou přímo ke vzorku vede k nejvyšší možné koncentraci kyslíku v místě spalování a nízké spotřebě plynu.

Největší rozsah navážek optimalizované pro makro (až 1,5 g půdy) navážek vzorku, v závislosti na požadavku maximálně 200 mg organické substance.

Největší dynamický rozsah koncentrace prvků a jejich poměrů až 150 mg C abs. nebo 100 mg N abs., od ppm do 100%

Ocelové spalovací trubice pro dlouhou životnost v modech CN a CHN jsou používány robustní ocelové trubice ve spalovací a druhotně spalovací (post-combustion) peci.

Purge&trap technologie

Separace plynných složek je prováděna až na třech specifických kolonách  pro perfektní oddělení píků bez jejich překrývání, automatická optimalizace doby analýzy

Vícebodová kalibrace stabilní po dobu několika měsíců a nezávislá na matrici.

Řízení přístroje se standardním PC pro perfektní výsledky také pro neznámé nebo velmi rozdílné matrice vzorků s integrovaným automatický dávkovačem na až 80 vzorků s dostupnou verzí pro splnění 21 CFR part 11. Možnost vzdáleného servisu díky úplné digitalizaci přístrojové elektroniky.

Jeden základní přístroj pro všechny aplikace

Žádné drahé speciální katalyzátory, snadné odstraňování popela ze spalovací trubice a dlouhá životnost všech komponent jsou základem nízkých provozních nákladů.

Čistota, bezpečnost, rychlost

Analýza trvá pouze několik minut, nejsou používány žádné agrsivní nebo jedovaté chemikálie, nosný plyn je helium.

Prosté požadavky na instalaci

48 x 55 cm prostor na stole, 1 zdroj elektřiny (230, 110, 100 V) a dva plyny postačují pro bezúdržbový dlouhodobý provoz.

 

vario MAX cube

http://www.elementar.de/uploads/tx_templavoila/elementar_bildergalerie_vario_MAX_cube_11.jpg

vario MAX cube CN

Makro analyzátor pro simultánní určení CN.

Tento analyzátor je obzvláště vhodný pro analýzu masa, zrní, potravin, mléčných produktů a piva pro určení proteinového dusíku (N mod). Typické aplikace v CN modu zahrnují rostlinné tkáně, půdy, vzorky kompostů a přírodních hnojiv včetně kapalných extraktů těchto materiálů.

Vzhledem k opakovatelné použitelnosti spalovacích kelímků a automatickému odstraňování popele je manipulace snadná a měření cenově výhodné.

vario MAX cube CNS

vario MAX cube CNS pro simultánní určení CNS.

Typické aplikace v CNS modu zahrnují rostlinné tkáně, půdy, vzorky kompostů a hnojiv včetně kapalných extraktů těchto materiálů.

Vzhledem k opakovatelné použitelnosti spalovacích kelímků a automatickému odstraňování popele je manipulace snadná a měření cenově výhodné.

Měřicí metoda

Vysokoteplotní spálení až do 1200 °C s následnou analýzou plynů. 
Pro N/Protein podle Dumasovy metody nebo CN podle AOAC, DIN/ISO, EN a ostatních mezinárodních norem.

Snadná manipulace se vzork vzhledem k navažovacím, opakovaně použitelným kelímkům(ocelové nebo keramické) bez jakékoliv speciální předpřípravy. Vhodné pro pevné látky nebo kapaliny do několika gramů nebo mililitrů.

Čistota, bezpečnost, rychlost

Analýza trvá pouze několik minut, nejsou používány žádné agrsivní nebo jedovaté chemikálie. Fyzikální separace vody a CO2.

Velký koncentrační rozsah

Uhlík od ppm do 100% nebo 200/400 mg absolutně (v závislosti na modu)


Dusík od ppm do 100% nebo 150 mg absolutně

Prosté požadavky na instalaci

1 m prostor na stole, 1 zdroj elektřiny (230, 110, 100 V) a dva plyny postačují pro bezúdržbový dlouhodobý provoz.

Plně automatické s integrovaným automatickým dávkovačem pro 60 vzorků, PC-řízením pod Windows®, 
opčně je dostupný software splňující podmínky 21 CFR Part 11.

 

trace SN cubehttp://www.elementar.de/uploads/tx_templavoila/elementar_bildergalerie_trace_SN_cube_5.jpg

Síra a uhlík se nacházejí v nízkých koncentracích v uhlovodících jako je benzin, diesel nebo přírodní plyn. Nový trace SN cube navazuje na úspěch vario TRACE S/N s nástřikem kapalných vzorků na již osvědčené platformě cube

Měřicí metody:

Přímý nástřik kapalných vzorků na oddělené  vstupy pro určení N a S. Spálení v nosném plynu až do 1150 °C.

Dva přístroje v jednom:

Dva kompletně oddělené spalovací a detekční kanály pro S a N. Pro každou analýzu jsou bez kompromisů použity ideální analytické podmínky a katalyzátory. Z toho vyplývají všechny výhody dvou oddělených analyzátorů bez přídavné ceny nebo dalších požadavků na prostor.

Max. nástřikový objem 80 µl kapliny nebo 10 ml plynu:

Nástřikový čas pouze několika vteřin s kompletním bezezbytkovým spálením vede k obzvláště ostrým píkům.

Technika Purge-and-Trap je volitelně dostupná pro určování velmi malých obsahů S i ve vzorcích s vysokými koncentracemí N.

Vysoce citlivá detekce:

podle  ASTM s detektory CLD a UV-fluorescenčním. Alternativní ekonomické elektrochemické senzory podle ASTM D 6920.

Měřicí rozsah: 0-1,000 ppm S a N
Detekční limity 10 ppb S/30 ppb N

Normy:

ASTM D 6920, ASTM D 4629, ASTM D5453, ASTM D6667, DIN ISO 51444, ASTM D6069, DIN ISO 20846

 

vario TOC cube

TOC/TNb analýza bez omezení

Poprvé je kombinována  ppb-citlivost měření TOC nebo TNb ve vodných roztocích s přesností a spolehlivostí erganické elementární analýzy pro měření až téměř 100% koncentrací uhlíku v jakékoliv matrici. Oxidace vázaného uhlíku probíhá vysokoteplotním rozkladem za podpory katalyzátoru při teplotě volitelné až do 1,200 °C.

Měřicí mody jsou TC/TIC, TOC/NPOC, POC a DOC. Vytvořený CO2 je čištěn na halogenové pasti a v následném třístupňovém sušicím systému. CO2 je detekován NDIR fotometrem s ultraširokým rozsahem a výjimečnou linearitou. Je bez spektrálních interferencí ( dokonce i vúči SO2  ) a umožňuje měření v rozsahu  0 – 60,000 ppm C bez ředění vzorku. Nově vyvinutý patentovaný systém separace matrice slouží k dlouhodobým nepřerušovaným měřením i pro minerály obsahující vzorky ( např. mořskáí voda ). Určení vázaného dusíku (TNb) je možné jako NO pomocí opčního electrochemického senzoru (EC), infračerveného (NDIR) nebo chemiluminescenčního detektoru (CLD) až na úroveň ppb.

Měřicí metoda

Vysokoteplotní katalytická oxidace při až 1200 °C s následným měřením CO2 pomocí NDIR detektoru pro TOC, NPOC, TC, TIC, POC (VOC), DOC. Určení TNb simultánně s opčním EC, NDIR nebo CLD detektorem.

Velký kalibrační rozsah

0 až 60,000 mg/L C s detekčním limitem 6 ppb (SD). \Objem vzorku 0.05 až 2 mL umožňuje vícebodovou kalibraci z jednoho standardu. Zcela výjimečná linearita v celém kalibračním rozsahu

Modulární koncept pro analýzu kapalných a pevných vzorků

Velký výběr automatických dávkovačů s alternativní možností cenově výhodného manuálního dávkování.Rychlá a snadná výměna dávkovacích opcí.

Skutečná separace matrice

Nová koncepce reaktoru umožnuje skutečnou separaci matrice a nabízí maximální ochranu spalovací trubice. Vynikajíci vlastnosti pro analýzu solných roztoků ( solanky ) a ostatních vzorků s komplikovanými matricemi.

Software s vysokým výkonem a maximální pružností

Řízení přístroje se standardním PC pod Windows. Řídící a výpočetní software s kalibračním wizardem, system suitability testem, statistikou a pokročilými matematickými operacemi, opční kompatibilita s 21 CFR part 11. Integrovaný software pro údržbu s komplexní nápovědou.

Podpora validace

Kompletní kvalifikační dokumentace se standardními operačními postupy (SOP) a certifikáty pro IQ, OQ a PQ podle požadavků FDA.

Snadný, kompaktní, economický

Unikátní koncepce přístroje je charakteristická snadnou manipulací, vysokou flexibilitou, výbornou analytickou výkonností a optimalizací nákladů na údržbu.