Back to top

Dataphysics

SVT tenziometry s rotující kapkou

Tenziometr založený na videu rotující kapky je specializovaný optický přístroj pro měření velmi nízkých mezifázových napětí. Tato měřicí technika nabízí neporovnatelné možnosti pro analýzu účinnosti surfaktantů při vývoji emulzí nebo při zvyšování výtěžku ropných polí za použití mikroemulzí s mimořádně nízkým mezifázovým napětím.

DCAT 15

Tenziometr pro měření dynamického kontaktního úhlu DCAT 15 je standardní přístroj pro měření kontaktního úhlu, povrchového a mezifázového napětí, kritické micelární koncentrace, hustoty, sedimentační a penetrační rychlosti a penetračního odporu.

DCAT 9/9T

DCAT 9 je výkonný, plně automatický tenziometr v ekonomickém provedení. Je vhodný pro měření povrchového a mezifázového napětí a hustoty kapalin a pevných látek.

Je vybaven vážicím systémem s možností interní i externí kalibrace pomocí standardních závaží.

Model DCAT 9T má místo standardního držáku nádobky vzorku SVH 50/70 jednotku TV 70 s řízenou teplotou pomocí recirkulačního termostatu.

OCA 15EC

OCA 15EC je nejvhodnější přístroj pro aplikace vyžadující vyhodnocení kontaktního úhlu a tvaru kapky na základě záznamu videa a jeho analýzy s omezenými prostředky na pořízení přístroje. OCA 15EC lze snadno  rozebrat pro pohodlný transport i dovybavit řadou opčních příslušenství.

DataPhysics

DataPhysics - Váš kompetentní partner pro měření kontaktního úhlu, povrchového a mezifázového napětí, pro analýzu stability a pro generování vzdušné vlhkosti

Měření kontaktního úhlu, povrchového napětí, povrchové energie pevných látek, práce adheze a dalších relevantních parametrů pro vědu povrchů je naší hlavní kompetencí. Naše tenziometry, přístroje pro měření kontaktních úhlů a tenziometry s rotující kapkou jsou celosvětově známé ve vědě a průmyslu jako spolehlivé přístroje.