Alliance


Domovská stránka Alliance

AMS France

AMS France spojuje v Frépillonu v blízkosti Paříže přístroje Alliance Instruments a Ysebaert.


Alliance Instruments: přes 20 let zkušeností ve vědecké přístrojové technice

Od svého založení v roce 1988 Alliance Instruments vyvinula úplný rozsah kontinuálních průtokových analyzátorů a IR analyzátorů pro environmentální měření a potravinářský průmysl. Díky spolupráci a zpětné vazbě s množstvím soukromých i státních organizací Alliance Instruments vnesla do standardně používané techniky mnohé inovace, např.:

- Futura Duo, Futura a Proxima kontinuální průtokové analyzátory s kompletně novým přístupem ke snadno automatizovaným analýzám s následným snížením nákladů.

- řada Smartchem - diskretní automatické analyzátory

- Infrascan+, první zařízení na měření obsahu alkoholu a cukru v alkoholických nápojích pracující na “stisk jednoho tlačítka”

- Cinac a Optigraph, dva přístroje vyvinuté ve spolupráci s INRA (French Institute for Agronomy Research) pro specifické potřeby mékárenského průmyslu, stále jediné svého druhu na trhu.

 

Kontinuální průtokové analyzátory CFA

Alliance Instruments je jediný výrobce nabízející výbšr mezi třemi typy CFA analyzátorů. Zkušenost umožňuje firmě nabízet dnes nejlepší technologie (digitální kolorimetr, široká kontrolní obrazovka na každém kanálu,úplná automatizace) s použitím mikro nebo makro průtoků.

Futura Duo

Unikátní vlastnosti v jednom přístroji

•              Vícerychlostní peristaltické čerpadlo

•              Kompaktní & integrovaný analyzátor,  XL čerpadlo,  manifoldy, ohřívač, detektory a vestavěný počítač

•              Mikro nebo makro průtok podle výběru vzhledem k aplikaci.

•              Možnost použití vícenásobných vzorkovacích sond

•              Mechanické, electronické nebo softwarové odstraňování bublinek

•              Mnohocestné průtokové cely  (5 až 5000 mm) pro široký analytický rozsah

•              Výběr opčních detektorů

http://www.amsalliance.com/sites/default/files/Futuraduo.jpg
Nejlepší CFA technologie dostupné na jedné platformě

Na základě zkušeností z  typu Futura je nová Futura Duo navržena tak, aby poskytla nejlepší technologii CFA kombinující vysokou účinnost a spolehlivost. Nová Futura Duo tak nabízi všechny vlastnosti, které lze očekávat od kompaktního, moderního systému pro požadované analýzy.

Spojení nového XL čerpadla, manifoldů a detektorů dovolí měřit 2 až 3 parametry najednou. Automatické oplachy a ukončení měření umožňují plně řízená noční měření a programovatelné ranní starty před zahájením měření.

Nastavitelná rychlost peristaltického čerpadla urychluje časy čištění, obzvláště při složitých chemiích analýz.

Nová HP3 XL: Srdce systému

Každý analyzátor Futura Duo je navržen a konfigurován pro nejlepší možnou účinnost dané aplikace. Každý systém se skládá z mnohakanálového peristaltického čerpadla, detektorů, ohřívačů a manifoldů.  Nové přesné peristaltické čerpadlo (HP3 XL ) produkuje vysoce stabilní průtok v až 40 linkách, což zajišťuje optimální podmínky pro jakoukoliv metodu.  

Motor čerpadla může pracovat při různých rychlostech. Futura duo je jediný CFA analyzátor, na kterém je možné kombinovat mikro a makro průtokové metody na tom samém přístroji.

Modul čerpadle je možné také naprogramovat pro automatické uvolnění čerpacích hadiček pro odtlakování systému.

FUTURA

Nejlepší CFA technologie

Analyzátory FUTURA nabízejí ideální řešení velkého počtu aplikací v souladu s nejvíce užívanými mezinárodními normami. Skutečně plná automatizace analýz je optimalizována krok po kroku pro dosažení nejlepších výsledků. Každá analytická jednotka je úplně nezávislá, ale může být kombinována s dalšími pro vytvoření integrovaného multiparametrového analytického systému.

Modularita

1 až 16 analytických kanálů v jednom systému
Vícerychlostní čerpadlo ( vysokorychlostní proplach, pomalý pohotovostní a normální pracovní mod )
Výběr mezi metodami Micro Flow a Macro Flow
Metody s dvojím rozsahem
Opční duální nasávací jehla u všech typů autosamplerů
Více technik odstraňování bublinek
Snadná výměna analytických manifoldů
Různé průtokové cely(5 až 50mm),
Různé typy detektorů

Automatizace

Možnost automatizace i nejsložitějších postupů (dialýza, destilace, UV rozklad…),
Automatická příprava roztoků standardů
Automatické ředění přesrozsahových vzorků
Extrémní přesnost díky digitálním kolorimetrům
Vysoký dynamický rozsah
Programovatelné automatické vypínání
Programovatelné automatické zapínání včetně metod s kadmiovou kolonou
 

Proxima

Proxima – velmi ekonomický balíček s vysokou analytickou účinností

Základem pro nejefektivnější řešení s atraktivní cenou je osvědčená technologie Futury. Nízké ceny je tak dosaženo bez snížení pracovní účinnosti.

V jednom modulu je soustředěno měření až 5 parametrů.Jednotka je vybavena vlastními dvěma čerpadly s 26 kanály.

Analytické manifoldy lze podle potřeby měnit a tak zvyšovat počet měřených parametrů.
Kompaktní rozměry  (75 cm x 50 cm včetně nádob na reagencie ) a nízká spotřeba reagencií
Vysoká efektivita měření ( až 500 měření za hodinu )

Jednoduchost a bezpečnost

 

Diskretní analyzátory - Smartchem

Výhody diskretní technologie:

 • Rychlost : 100 až 300 měření za hodinu (v závislosti na modelu).
 • Jednoduchost : Po výběru analytické metody se pouze nasadí vzorky, regencie a roztoky standardů pro jednotlivé parametry
 • Plná automatizace : Ředění, míchání, měření a vyplachování kyvet jsou prováděny automaticky.
 • Inovace : Analyzátory Smartchem jsou jediné diskretní analyzátory, které automatizují měření dusičnanů pomocí vestavěného modulu s redukční kadmiovou cívkou.
 • Používání skutečných blanků
 • Nízká spotřeba reagencií : Tyto přístroje používají mikrolitrová množství vzorků i reagencií při zachování vysoké přesnosti a citlivosti měření.


Hlavní aplikace
Diskretní technologie měření je velmi často používána v environmentální praxi, v potravinářském a zemědělském průmyslu, kde je potřeba kombinovat rychlost, velký počet vzorků a velký počet měřených parametrů.

 • Voda, odpady a mořská voda
 • Víno, alkoholické nápoje
 • Půdy a rostliny
 • Krmiva
 • Hnojiva
 • Tabák

Výrobní rozsah a základní popis

Řada Smartchem obsahuje 5 přístrojů pro všechny aplikace

 • Smartchem 100 : až 100 testů za hodinu
 • Smartchem 140 : až 140 testů za hodinu
 • Smartchem 170 : až 170 testů za hodinu
 • Smartchem 200 : až 200 testů za hodinu
 • Smartchem 300 : až 300 testů za hodinu

Smartchem: Plně automatizovaný diskretní analyzátor minimalizující vliv lidského faktoru na měření. Zvyšuje analytickou účinnost a produktivitu měření.

Smartchem kombinuje poslední technologii v diskretní analýze s inovativním unikátním designem zaručujícím přesné a reprodukovatelné výsledky.

Smartchem je první diskretní analyzátor používající systém pro zajištění kvality kyvet ( Quality Assurance System ) převzatý z klinických laboratoří. Ovládací software má integrovaný systém kontroly pro každou kyvetu prováděný před jejím použitím.

Kyvety jsou opakovatelně používány, automaticky vymývány ve speciální integrované mycí stanici a před dalším užitím validovány výše popsaným způsobem.

Smartchem je také první diskretní analyzátor používající dedikovaný modul pro určení  NOx  kadmiovou redukcí s kadmiovou cívkou s plně automatickou regenerací.

Vysoce účinný robotický systém zvládá i takové úkoly, jako je hlídání hladin reagencií, opční chlazení reagencií, automatický ohřev chadných vzorků a reagencií a přesný průběh reakcí v kyvetách.

Tyto vlastnosti dohromady minimalizují možnost lidského selhání a zaručují vysokou výkonnost  100 up až 300 testů za hodinu v závislosti na modelu.

 

 

Smartchem Junior                           Smartchem 140                            Smartchem 200

 


 

Smartchem 200