Back to top

Quantachrome

Quantachrome je jednou z vedoucích firem ve vývoji a výrobě laboratorních přístrojů pro charakterizaci vlastností porézních a práškových materiálů.

V případě že pracujete s porezními pevnými nebo práškovými materiály, dříve nebo později se objeví potřeba měřit na těchto materiálech specifický (měrný) povrch, porosituhustotu, chemisorpční a nebo fyzisorpční chování, popř. sorpci vodních par.

Především v oblastech, kde se ověřují vlastnosti katalyzátorů a jejich nosičů, v keramice, při studii uhlíkatých a stavebních materiálů a ve farmacii je zapotřebí získat kvantitativní informaci o měrném povrchu, velikosti porů a jejich objemu, hustotě a dalších specifických vlastnostech jako je aktivní metalický povrch a sorpce vodní páry, chemisorpce a fyzisorpce.

Quantachrome nabízí více než 30 přístrojů, které pokrývají celou škálu výše zmíněných aplikací :

Specifický povrch a velikost porů sorpcí plynů

Stanovení hustoty

Stanovení porosity rtuťovými porosimetry

Chemisorpce, TPO/TPR/TPD/TPx

Kapilární průtočné porometry Porometer 3G Series měří velikost průchozích porů pomocí expulse kapaliny:

  • Porometer-3G-Micro
  • Porometer-3G-Z
  • Porometer-3G-H

Příslušenství pro externí odplyňování:

Sorpce vodních par a plynů

Příprava representativního vzorku kvartací

Quantachrome uvedl na posledním veletrhu Pittcon nové přístroje.

Prospekty k jednotlivým technikám zde ke stažení:

Přístroje

NOVAtouch™ representuje další generaci analyzátoru NOVA s lepším výkonem a vlastnostmi. Nabízí zlepšení výkonu spolu s dotekem ovládanou, víceúčelovou barevnou obrazovkou. Zlepšení výkonu se nabízí ve dvou konfiguracích: standardní a nebo zdokonalené modely LX. Každý model je k dispozici ve verzích s 1 až 4 analytickými stanicemi a je kompatibilní se širokou škálou plynů.

Kontaktujte nás

Ing. Michal Dudák

E-mail:
dudak@anamet.cz
Mobil:
+420 602 194 478

RNDr. Igor Čulák

Pro Slovensko

E-mail:
igor.culak@anamet.sk
Mobil:
+421 905 249 664